• Bild: Pixabay

Det var fråga om diskriminering som har samband med ålder när fackförbundet Kommunal nekade en kvinna som studerar på Komvux studerandemedlemskap. Det konstaterar Stockholms tingsrätt i en aktuell dom.

Kvinnan från Helsingborg studerade vård- och omsorgsprogrammet inom den kommunala vuxenutbildningen.

När kvinnan sökte studerandemedlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet nekades hon detta eftersom sådant medlemskap enligt förbundets stadgar endast erbjuds studerande som ”genomgår yrkesinriktad utbildning i ungdomsskola” – i praktiken studerande på gymnasiet.

Enligt stadgarna kunde kvinnan inte heller bli ordinarie medlem eftersom hon då ännu inte arbetade inom förbundets område.

LÄS ÄVEN: Kommunal stäms för åldersdiskriminering

Eftersom reglerna begränsar studerandemedlemskap till personer i gymnasieskolan innebär de att ett medlemskap i princip endast kan sökas av personer som inte fyllt 20 år.

Stockholms tingsrätt går i domen på Diskrimineringsombudsmannens (DO) linje och skriver att det finns ett samband mellan kvinnans ålder och nekandet av studerandemedlemskapet.

– Domen påminner om att man inte bara bör vara försiktig med kronologiska åldersgränser, utan också användningen av kategorier som bygger på sådana gränser, säger Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: Sverigedemokrater blir av med fackliga förtroendeuppdrag

Tingsrätten dömer Svenska kommunalarbetareförbundet att betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Malin Sjunnebo, avtalsjurist på Kommunal, säger att förbundet inte överklagar domen.
– Vi ville ha det prövat så vi visste hur det förhöll sig. Nu vet vi det, säger hon till Arbetet.
En utredning har redan sett över bland annat reglerna för medlemskap. Den kommer att föreslå att Kommunals kongress i maj beslutar om att ändra studerandemedlemskapet så att den som går på utbildning, vare sig det är på gymnasiet eller vuxenutbildning, får lösa vanligt medlemskap. Avgiften baseras då på inkomst.
Målareförbundet har kostnadsfritt medlemskap för alla studerande oavsett gymnasiestudier eller vuxenstudier.