Anders Andersson ser positivt på att majoriteten av avdelningarna i landet ökar. Avdelning 2 södra har längre tillbaks gått minus men haft en positiv utvecklingskurva i flera år.

– Där har man bland annat jobbat med ett organiseringsprojekt på ett företag som gett utfall, säger Anders Andersson.

Avdelning 4 har haft stort fokus på medlemsvärvning och där har sektioner och avdelning jobbat tillsammans. Anders Andersson berättar om en strukturutveckling, de har hittat folk som vill vara med så nu är de fler som hjälps åt med det fackliga arbetet.

Varje person som lämnar av missnöje är ett misslyckande.

Anders Andersson, ombudsman Målarna

– Det som också är oerhört positivt är att vi ökar på lack.

Flera avdelningar har fokuserat mer på lack och under fjolårets första halvår värvade förbundet fler lackerare än under hela 2017.

– Varje person som lämnar av missnöje är ett misslyckande.

Men Anders Andersson tycker att samtalen för lätt handlar om den här gruppen för de som lämnar av missnöje är inte så många. Däremot hörs missnöjda personer mer när de skriver på Facebook och är negativa på möten.

Sofia Edström har haft i uppdrag att välkomna nya medlemmar men också ta samtal med de som vill gå ur. Tidigare har vissa avdelningar också gjort detta.

– När man arbetar aktivt med utträden får man resultat. När vi haft ett isolerat projekt blir det också mätbart.

När man arbetar aktivt med utträden får man resultat. När vi haft ett isolerat projekt blir det också mätbart.

Anders Andersson, ombudsman Målarna

Att man startar eget, byter yrke, blir pensionär eller avlider är andra orsaker till att gå ur facket. Enligt Anders Andersson ser de inga tendenser på utträde kopplat till valet.

Målareförbundets mål är att 2020 ha 15 000 medlemmar. Nu är man 14 157.

Målareförbundet har liksom andra LO-förbund minskat sedan 1995. 2016 stabiliserades medlemsantalet för att 2017 öka med 200, då skrevs 1400 nya medlemmar in.

Under fjolåret minskade medlemsantalet med 9 personer, trots att 1 328 nya medlemmar hälsades välkomna.