• Bild: Pixabay

  • Stefan Cedermark, ombudsman. Foto: Peter Knutson

  • Med en liten chip inbyggd i maskinen eller en sådan här puck kan Milwaukees maskiner lätt spåras och även fjärrstyras. Flera tillverkare utvecklar nu system med uppkopplingsbara maskiner. Foto: Jan-Erik Johansson

Alltfler verktyg och maskiner förses med stöldskydd och spårningsutrustning. Men precis som med GPS-puckar i servicebilen är det ingen självklarhet att arbetsgivaren ska kunna se var du är hela tiden.

– Det krävs en förhandling först.

Det säger Stefan Cedermark, ombudsman på Målareförbundet, som inte känner till att det blivit någon förhandling för användning av så kallad positioneringsteknik ännu.

– Nej, men det är väl bara en tidsfråga med tanke på den teknikutveckling som sker, säger han.

LÄS ÄVEN: Maskiner stöldskyddas genom molntjänst

Det är ganska nytt med spårningssystem i verktyg och maskiner, men som Målarnas facktidning skrivit om tidigare så satsar flera av de stora verktygsjättarna på system för spårning av sina verktyg. Med hjälp av appar i telefonen styrs och övervakas batterier och olika inställningar i maskinerna i dag.

Men apparna kan allt oftare också spåra maskiner som kommit på avigvägar, och en stulen maskin kan nu hos vissa verktygsmärken exempelvis stängas av och göras obrukbar på distans. (Se Målarnas Facktidning nr 1 2019 om Milwaukees system One-Key).

LÄS ÄVEN: Målarna känner sig övervakade

Men det är alltså inte bara kul och bra teknik utan en potentiell möjlighet för någon att kunna se och följa en maskin. Vem som då ska ha tillgång till det och när det får användas är frågeställningar som direkt kommer upp, menar Stefan Cedermark.

– Ska det användas så handlar det om att det ska regleras enligt dataskyddsförordningen. Företaget har inför beslutet en förhandlingsskyldighet, det är lagen helt enkelt; Finns det ett intresse för facket att påverka ett beslut så ska vi ges chansen att reglera oklarheter i ett avtal.

I en sådan förhandling går man alltså genom syftet med det hela där arbetsgivaren måste visa att nyttan av övervakningen väger tyngre än den enskilde medlemmens intresse om sin integritet.

LÄS ÄVEN: GPS måste förhandlas

Vem eller vilka som ska ha tillgång till systemet och hur resultatet ska användas ska också regleras. Uppfylls inte kraven så finns det möjlighet för facket att lägga ett så kallat tolkningsföreträde i förhandlingen.

– I ett sådant här läge så handlar det i första hand om att överväga nyttan kontra den enskildes integritet, och jag kan inte se att nyttan av att stöldskydda exempelvis en giraff för att kunna se var den är skulle väga högre än den integriteten, säger Stefan Cedermark.