– Ungdomar behöver bli sedda, då utvecklas de alltid i rätt riktning, säger Ulf Johansson som är lärlingarnas stöd genom en Galaxenanställning på 25 procent.

  • – Ungdomar behöver bli sedda, då utvecklas de alltid i rätt riktning, säger Ulf Johansson som är lärlingarnas stöd genom en Galaxenanställning på 25 procent. Foto: Siv Öberg

  • – Ungdomar behöver bli sedda, då utvecklas de alltid i rätt riktning, säger Ulf Johansson som är lärlingarnas stöd genom en Galaxenanställning på 25 procent. Foto: Siv Öberg

  • – Ungdomar behöver bli sedda, då utvecklas de alltid i rätt riktning, säger Ulf Johansson som är lärlingarnas stöd genom en Galaxenanställning på 25 procent. Foto: Siv Öberg

  • – Ungdomar behöver bli sedda, då utvecklas de alltid i rätt riktning, säger Ulf Johansson som är lärlingarnas stöd genom en Galaxenanställning på 25 procent. Foto: Siv Öberg

Efter tio års kamp har Ulf Johansson fått rätt mot Försäkringskassan. Arbetsskadan har godkänts och livränta utbetalats.
– De pengar jag fått nu är pengar vi skulle haft månadsvis i alla dessa år.

Ulf Johansson drabbades av nackskador efter 34 år som målare och mycket takjobb. Hans problem blev godkänt som arbetsskada och han fick livränta 2007 och halva 2008. Då kom plötsligt beskedet att beslutet omprövats och att han inte längre hade rätt till livränta.

– Försäkringskassans så kallade läkare skrev att jag hade en ledsjukdom och inte en arbetsskada. Utan att ens undersöka mig.

LÄS ÄVEN: I kamp mot stora drakar – Felix har slagits mot Försäkringskassan i arton år

Ulf Johansson hörde på radion att det som drabbat honom hade drabbat fler.

– Det här var under Alliansregeringen. Deras politiska beslut ledde till att Försäkringskassan började avstyrka arbetsskador.

Han hörde att andra hade överklagat vilket lett till att Försäkringskassan hade tvingats ändra sina beslut.

Ombudsmannen i Skövde, Douglas Strömberg, vände sig till förbundet och frågade om juridisk hjälp åt Ulf, vilket de sa ja till. Sedan dess har LO-TCO rättsskydd överklagat och förlorat och överklagat och förlorat. Vid överklagan till sista instans fick de så äntligen rätt.

– Ni ska vara med i facket. Den dag något händer har ni inte en chans. Jag hade vare sig haft ekonomi eller ork att driva detta ensam.

Ulf Johansson berättar om år med ständig värk och ett stort ekonomiskt bortfall från den lön han haft som målare. Därtill drabbades han av stor sorg då hans fru dog i cancer.

– Min fru fick uppleva att jag fick rätt innan hon dog.

– Det är ofantligt mycket pengar vi förlorade. De pengar jag fått nu är ju pengar vi skulle haft månadsvis. Livräntan ska ju täcka upp inkomstbortfall.

LÄS ÄVEN: Utförsäkrad trots läkarintyg om operation

Processen var dock inte slut när rätten sagt sitt. Under alla år av tvist hade Ulf Johansson sjukersättning på 75 procent och arbetade 25 procent genom en Galaxen-anställning. Därtill hade han AGS ersättning från AFA.

När Ulf Johanssons arbetsskada blev godkänd igen fick han en retroaktiv utbetalning av livränta från Försäkringskassan. Med mycket skatt som följd.

Han fick också betala tillbaks de pengar han fått i AGS ersättning från AFA och istället ansöka om TFA. Han fick välja mellan livslång utbetalning eller klumpsumma.

– Jag valde att få den i en klumpsumma man vet ju aldrig vad som händer i livet.

Med den stora summan följde en skatt på 60 procent.

– Afas långa handläggningstider innebär att det tog 18 månader innan Ulf fick de pengar han hade rätt till, säger Douglas Strömberg.

Den höga beskattningen går att rätta till men det är många summor och mycket att hålla reda på. Douglas Strömberg har haft fullmakt från Ulf hos Skatteverket och Afa för att kunna hjälpa honom med detta.

– Douglas har hjälpt mig på ett fantastiskt sätt och nu är allt reglerat. Det är skönt att ha fått upprättelse.

LÄS ÄVEN: Facken tar strid för att förbättra försäkringarna

Ulf Johansson började arbeta som målare 1970 och när arbetsskadan satte stopp 2004 fick han efter utredningar anställning 25 procent på Sandå i Varberg via en Galaxenanställning. Där är han ansvarig för lärlingarna i Varberg och Falkenberg.

Han övervakar utbildningen, besöker dem på arbetsplatserna, planerar vad de behöver träna mer på och tar det med ledningen på kontoret.

– Det är jättebra med Galaxen, att man kan få vara kvar i branschen.

Douglas Strömberg berättar att Ulfs lärlingar är grymt bra.

– Ungdomar behöver bli sedda, då utvecklas de alltid i rätt riktning, säger Ulf Johansson.

Till sommaren fyller han 65 år men hoppas han kan få jobba i alla fall året ut.

– Sen jag blev änkling är de här 25 procenten än viktigare socialt sett.