För många yrkeshantverkare slarvar med fortfarande hälsa, säkerhet och miljö på arbetsplatsen. Det visar ännu än undersökning och vinkelslipen är den maskin som flest skadar sig på, menar Jan Samuelsson, verktygsspecialist på Bosch. För målare är vibrationer från slipmaskiner ett problem som få är rätt informerade om, men nu finns hjälp.

  • För många yrkeshantverkare slarvar med fortfarande hälsa, säkerhet och miljö på arbetsplatsen. Det visar ännu än undersökning och vinkelslipen är den maskin som flest skadar sig på, menar Jan Samuelsson, verktygsspecialist på Bosch. För målare är vibrationer från slipmaskiner ett problem som få är rätt informerade om, men nu finns hjälp. Foto: Jan-Erik Johansson

  • Arbetsmiljöverket har gjort en mall där du kan se hur mycket vibrationer du utsätts för. Kolla vibrations/ accelerationsvärdet på din maskin och sätt in det i vänsterspalten. I nederkant har du tiden och du ska ha max 100 poäng på en dag för att hålla dig på grönt. Exempel: En skruvmaskin ligger på cirka 2,5 och kan alltså köras 8 timmar innan du når 100 poängsgränsen. En skruvmaskin med slag har runt 15 i accelerationsvärde och bör alltså inte köras mer än en kvart enligt tabellen. Jobbar du med flera olika maskiner får du lägga ihop värdena. Kolla mer på www.av.se

  • Det kan skilja mellan äldre och nyare giraffer såväl som mellan de olika fabrikaten när det gäller hur mycket farliga vibrationer den avger. Läs, kolla och jämför för att inte utsätta dig i onödan. Foto: Jan-Erik Johansson

  • För många yrkeshantverkare slarvar med fortfarande hälsa, säkerhet och miljö på arbetsplatsen. Det visar ännu än undersökning och vinkelslipen är den maskin som flest skadar sig på, menar Jan Samuelsson, verktygsspecialist på Bosch. För målare är vibrationer från slipmaskiner ett problem som få är rätt informerade om, men nu finns hjälp. Foto: Jan-Erik Johansson

Vibrationsskador, buller och damm. Mycket går att åtgärda eller förbättra, men samtidigt tycker var fjärde hantverkare i Sverige att hälso- och säkerhetsåtgärder mest leder till störande avbrott. Var femte struntar helt i kraven. 

– Det borde sitta i ryggraden att skydda sig och måste vara lika enkelt och självklart som att ta på sig bilbältet.

Det säger Jan Samuelsson, verktygsspecialist på jätten Bosch som låtit göra en undersökning i ämnet; Runt 1000 personer i åtta olika europeiska länder har tillfrågats om sina vanor gällande Hälsa-Miljö-Säkerhet, HMS.

Det är en förhållandevis liten undersökning, men likt många andra så visar resultatet att allt för lite tid och engagemang läggs på säkerhet och att skydda sig på både lång- och kort sikt.

LÄS ÄVEN: Vibrationsskador är nu den vanligaste arbetssjukdomen

Det handlar om buller, damm, kemikalier och vibrationer och svenska hantverkare ligger inte, som vi kanske själva tror, i framkant. Tvärtom lägger vi mindre daglig tid än flertalet andra europeiska kollegor på säkerhet och skydd enligt den här undersökningen.

Samtidigt har tekniken kommit långt och det finns numera möjlighet att bygga in en hel del skyddande hjälpmedel i verktygen.

De stora tillverkarna bör ju ta ansvaret att leverera den bra teknik som faktiskt finns i dag. Gör ni det?

– Ja, det kan man tycka och det gör vi. Samtidigt är det en svår balansgång, säger Jan Samuelsson.

Han menar att mycket teknik finns för att skydda mot buller, damm och vibrationer, men svårigheten är att göra den lätthanterlig så att produktiviteten inte hindras.

– Enkelt uttryckt får det inte vara för krångligt, då används det inte, det ser vi.

Mycket handlar om information om både riskerna och vilka hjälpmedel som finns, menar Jan Samuelsson.

LÄS ÄVEN: Vibrationerna gav skador för livet – Alucrom tog inget ansvar

Bland annat när det gäller vibrationer är kunskapen ofta dålig, trots att vibrationsskador har uppmärksammats mycket, inte minst i Målarnas Facktidning. Vibrationsskador är i dag den vanligaste arbetssjukdomen och har gått om bullerskador som tidigare var vanligast. Här finns en viktig aspekt som du kan kolla själv;

Maskiner har en PSI, Personlig Säkerhets Instruktion, där bland flera uppgifter kan se just vibrationstalet. Det kan du jämföra med Arbetsmiljöverkets tabell för hur länge du får/ bör arbeta med respektive maskin.

När det gäller giraffslipar ligger de allra nyaste modellerna från exempelvis FLEX och MIRKA på ungefär 2,5 i vibrationstal vilket innebär ok för en 8 timmars arbetsdag (se tabell nedan). Men du behöver bara backa en eller ett par äldre modeller för att upptäcka att vibrationstalen är högre.

Exempelvis MIRKA Miro, en hyfsat ny modell, ligger på 3,2 i vibrationstal vilket innebär ca 4,5 timmar daglig exponeringstid. Kolla den tekniska informationen på din maskin.

LÄS ÄVEN: Vibrationsskador: Vad är det som vibrerar?

Ett annat bra exempel på bristen på kunskap kring vibrationer är snickarnas nya favoritmaskin, ”knacken”; Den korta snabba skruvdragaren med slag som populär bland främst snickare.

Men ”knacken” har ofta höga vibrationstal; Då en ”vanlig” skruvdragare från Bosch har 2,5 i vibrationstal så har ”knacken” 15. Enligt AMV:s tabell bara ok att jobba med en kvart om dagen. Hur många hade koll på det?

Enklast att skydda sig är förstås med inbyggda hjälpmedel och här går utvecklingen fort; Flera märken har i dag inbyggda kastskydd som stoppar maskiner vid ”hugg” och det finns att tillgå hos både tigersågar, skruvdragare och vinkelslipar.