• De här målningarna från 1800-talet har återskapats av målare som kan de gamla teknikerna. Foto: Tomas Nyberg/Arkiv

(Här kan du läsa ett svar på debattexten från Stig Nilsson)

”Bland ungdomar är det sedan några år tillbaka väldigt populärt med hållbart samhälle, ekologiskt och miljötänk. Varför inte då passa på att erbjuda målerieleverna en utbildning i Traditionella målartekniker, där det finns överflöd av dessa insikter”, skriver Lennart Zettersten.

I bland sker misstag vid restaurering av äldre byggnader. Det kan exempelvis vara underlaget, som typ av puts, eller ytskikt, som färgtyp.

Misstagen beror ofta på okunskap hos beställare och hantverkare. Hur når man då kunskap? Jo, ett sätt att få kunskap är genom utbildning.

LÄS ÄVEN: Klenoden fick nytt liv

I dag sker merparten av måleriutbildningen på gymnasieskolan. Vår naturliga slutsats blir då att titta närmare på gymnasieskolans måleriutbildning, hur denna är reglerad av Skolverket och utformad av de kommunala gymnasieskolorna.

Jag kommer nu fortsatt att behandla området ”Traditionellt måleri”. Det har på senare tid uppmärksammats brister i kunskap vad gäller färgtypsval vid restaurering av en kulturhistorisk byggnad i Stockholm och tidigare vid ett Vänerslott. Vi får väl betrakta det som kunskapsbrister.

Vem får ”skulden”? Inte beställaren, utan målaren.

Skolverket har tagit fram en kurs ”Måleri- Äldre måleritekniker 100 poäng” som tar upp de äldre målarteknikerna. Föredömligt, eller hur?

Tyvärr har dock denna kurs placerats i systemet på ett sådant sätt att de flesta målerieleverna inte kommer åt den. Det är inte lätt för en utomstående att förstå Skolverkets terminologi. En kurs som benämns ”valbar” är inte valbar för eleverna, utan för skolan.

LÄS ÄVEN: Deras lösningsmedelsfria linoljefärg ger målaren alternativ

Kursen ”Äldre måleritekniker” ligger nu under rubriken ”Programfördjupning”. Få (vet ni några?) gymnasieskolor erbjuder denna kurs som programfördjupning.

För att samtliga målerielever skall få tillgång till denna kurs skall den ligga under rubriken ”Inriktningsval”, då får alla den.

Skolverket har en kurs som heter ”äldre måleritekniker”, där de olika färgtyperna tas upp på 100 poäng, samt en kurs ”dekorationstekniker” på 100 poäng. Dekorationsmåleri är en av de äldre målningsteknikerna, men får själv 100 poäng. Hur har man tänkt? ”Man” är väl i detta fall Skolverket.

Som Dan Hansen skriver i Byggnadskultur nr 1, 2019, förknippar fortfarande många målare traditionella färgtyper, med lösningsmedel och hälsovådliga ingredienser. Hur tar vi död på denna myt? Jo genom utbildning.

Under senare tid har samtliga anställda målare blivit tillsagda att använda långärmat, är det kanske något ”lurt” med den moderna ”giftfria färgen”?

LÄS ÄVEN: Dekoration och ådring: Gammal teknik får nytt liv

Bland ungdomar är det sedan några år tillbaka väldigt populärt med hållbart samhälle, ekologiskt och miljötänk. Varför inte då passa på att erbjuda målerieleverna en utbildning i Traditionella målartekniker, där det finns överflöd av dessa insikter?

Vilken färgtyp väljer du till din barnkammare?

Som blivande målare måste man i sin utbildning få läsa om de så kallade ”äldre målningsteknikerna”, som nu är tillbaka, och kan bli framtidens ekologiska, hållbara färger.

Lennart Zettersten
kulturmålarstudent vid Dacapo i Mariestad