• Bild: LO/Pixabay/Montage

Delar av LO:s valplattform till EU-parlamentet 2019. Hela valplattformen finns på lo.se.

Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Ett steg i den riktningen togs när utstationeringsdirektivet skrevs om förra året. Det ökade utrymmet för att ställa krav på utländska företag.

LO:s krav är ett socialt protokoll där fackliga fri- och rättigheter ska överordnas de ekonomiska friheterna. Att företag som stadigvarande bedriver verksamhet i Sverige fullt ut ska underkastas svenska regler.

LÄS ÄVEN: Alla partier värnar svenska modellen – men röstar olika i EU

Ökad möjlighet att organisera sig fackligt. LO vill skapa en särskild fond inom EU-budgeten, för att stödja facklig organisering i medlemsländer där facket behöver stöd.

En mer ambitiös arbetsmiljöstrategi med nollvision för dödsolyckor. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska prioriteras. Arbetet med att skärpa gränsvärdena för cancerogena ämnen måste fortsätta.

LÄS ÄVEN: Johan Danielsson är LO:s kandidat till EU-valet

Det finns en oro hos LO hur högerextrema vindar påverkar valet och EU.

Organisationen vill se sanktioner mot länder som bryter mot grundläggande demokratiska värden eller saknar en välfungerande rättsstat.


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.