• Mikael Johansson, Målareförbundet. Foto: Dan Mattson

LO förlorade omröstningen om en finans- och arbetsmarknadsminister i EU. Europafackets kongress menar att sådana ministrar behövs för att tvinga fram schystare jobb och större investeringar i välfärden i EU.

Målarnas ordförande Mikael Johansson sa i debatten att mänskliga, sociala och demokratiska rättigheter måste vara överordnade frihandel.
– Ansvaret för denna politik måste även i framtiden kunna utkrävas av de nationella parlamenten. Med detta sagt anser vi att EU inte ska tillsätta ministrar för frågor som rör finanser och arbetsmarknadsfrågor, fortsatte han.

Men kongressen höll inte med. Den godkände till ett avsnitt i Europafackets handlingsprogram som handlar om att införa en ny modell för den ekonomiska politiken i EU. Modellen ska ta hänsyn till arbetslöshet, social välfärd och annat som påverkar människors levnadsstandard.
Kongressen menar att det behövs kraftiga investeringar i välfärden och i grön klimatomställning. Europafacket vill att företagen är med och betalar genom högre bolagsskatter och en särskild europeisk transaktionsskatt för finansbolag.
Europafacket tycker att investeringarna ska leda till högre löner, färre tillfälliga anställningar och bättre arbetsvillkor i övrigt.

För att tvinga fram de förändringar Europafacket vill ha vill kongressen att EU tillsätter en finansminister och en arbetsmarknadsminister som tillsammans ansvaret för att den nya ekonomiska modellen tillämpas i EU:s medlemsländer.
I första hand är det euroländerna som omfattas av den modell Europafacket vill se. Men kongressen tycker att även Sverige och andra länder utan euro får vara med om de så önskar.


Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren, som tillsammans med Målarnas facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.