• Från vänster: Dan Mattson, Josefin Johansson, Mikael Johansson, Josefine Krantz.

Just nu pågår Europafackets kongress, LO:s motsvarighet på europanivå. Målarna är välrepresenterade av fyra personer som deltar för Sverige.

Mikael Johansson, ingår i LO delegationen, tillsammans med Dan Mattson ombudsman på LO distriktets Småland Blekinge, tillika medlem i Målareförbundet. Josefine Krantz, Målareförbundet deltar som representant för europafederationen. Med är också Josefin Johansson, LO:s ungsekreterare och medlem i Målareförbundet.
Kongressen behandlar ett nytt handlingsprogram som syftar till att stärka fackliga rättigheter i Europa. Svenska och nordiska fackförbund arbetar för att stärka och skydda kollektivavtalsmodellen, utan att förhindra för fackliga kollegor som ställer sitt främsta hopp till EU lagstiftningen för att stärka de fackliga rättigheterna.

LÄS ÄVEN: Hård press för minimilöner i hela EU

Mikael Johansson talade på kongressen kring det kapitel i handlingsprogrammet som behandlar den framtida ekonomiska modellen i EU.
– Jag talade för vår position om att inte ha ett europeiskt finansdepartement och europeiska finans- och arbetsmarknadsministrar, säger Mikael Johansson från Wien.