• I verkstadslokalen på Paint Center i Mölndal finns det mesta du känner igen från en normal lackeringsverkstad, plus lite till.  Charlotte Ireholm, projektledare på RISE-IVF, forskar om nya tekniker inom lackering. Foto: Jan-Erik Johansson

  • Sådana här furubrädor målas i stor mängd, men på exakt lika villkor när RISE-IVF hjälper Folksam med deras tester för utomhusfärg. Sedan placeras de ut på fyra olika ställen i landet för väderpåfrestning. Foto: Jan-Erik Johansson

  • Plåtarna har centrifugerats med en pålimmad cylindervikt. När cylindern slitits loss av centrifugalkraften kan man jämföra vidhäftningen mot underlaget. Foto: Jan-Erik Johansson


  • Plasmabehandling rengör och förändrar ytans kemi före lackering och kan därmed ersätta våtkemiska processer som primer och kemisk rengöring. Charlotte Ireholm, projektledare på RISE-IVF, forskar om nya tekniker inom lackering.  Foto: Jan-Erik Johansson

Plasma gjord av luft som alternativ till primer och andra kemikalier. Det kan bli verklighet i allt större skala i lackverkstaden.

– Utvecklingen går framåt och vår roll är att vara en oberoende part vid utvärdering av olika leverantörer och material.

Det säger Charlotte Ireholm, projektledare och forskare på statliga forskningsinstitutet RISE-IVF i Mölndal. Här på deras Paint Center forskar hon och ett 15-tal kollegor inom gruppen ytteknologi på en rad olika projekt när det gäller färger, lack och ytskydd.

Det är hit tillverkare och industri vänder sig för att ta reda på hur deras ytskikt eller färger fungerar och hur de skulle kunna bli bättre.

– Hur får du en yta vattenavstötande eller hur får du den helt ren? Vi analyserar ytor ned till molekylnivå och nu jobbar vi mycket med förbehandling inför lackering.

LÄS ÄVEN: Spackel: Ny special för gipsskarvar – och lite kuriosa

I ett sådant projekt jobbar de med en form av plasma tillverkad av högtrycksluft. Plasma är det fjärde tillståndet efter de vanliga vi lärde oss; Fast, flytande och gasform.

Väldigt enkelt förklarat bildas plasma när atomer upphettas så att elektronerna separerar från sin kärna och det hela sönderdelas till en slags ”elektrisk partikelsoppa”.

Under kortare eller längre tid kan ”soppan” ändra egenskaperna på underlaget/ ytan.

– Vid lackering är det oftast svårt att få vidhäftning på plast och vi undersöker om man kan ersätta tidigare metoder som exempelvis primer och ”flamning”, med plasma, säger Charlotte Ireholm och förklarar det som en form av rengöring och ”aktivering” av ytskiktet före lackering.

Det finns många fördelar att vinna då ytbehandling inför lackering ofta är både arbetsmiljö- och miljömässigt påfrestande moment; Du kan rejält minska mängden vatten som används, minska användandet av primer eller andra kemikalier och spara energi gentemot dagens teknik som ofta är mycket energikrävande.

– Plastdetaljer som ska limmas är också ett område där vi jobbar med plasma som förbehandling för att skapa bättre vidhäftning. Det kan vara en sträng där två bitar ska limmas.

LÄS ÄVEN: Helena Forsberg: “Nanopartiklarna fastnar i lungorna”

Och hur mäter du då vidhäftning, hur hårt en färg sitter?

– Ja, det är jättesvårt, men det finns en del olika metoder, säger Charlotte Ireholm.

Med skiktteleskop går det att se om det finns luft mellan färg och underlag, men rent praktiskt så handlar det om att utsätta den torra färgen för påfrestning utåt från underlaget.

Med hjälp av tejp eller pålimmat material ”rycker” man i färgen, eller centrifugerar för att få ett mätbart tryck ut från ytan. Sedan ser man vad som släpper först; Tejpen från färgen, eller färgen från underlaget.

Plasmatekniken riktas i dag främst mot industrin, men spås kunna bli allt större och vanligare även inom mindre verkstäder. Ett arbetsmiljömässigt bra steg, inte minst.

Fotnot: Bland flera forskningsprojekt på RISE-IVF kan nämnas arbete med att optimera processen vid torkning i ugn och det är också här Folksams välkända tester på utomhusfärg görs genom att paneler målas med exakt rätta och jämförbara förutsättningar.