Torsdagen den 23 maj 2019

← Senaste numret • 4 2019

Målarnas Facktidning nr 4 - 2019
Klicka på bilden

Nyheter

Så röstade politikerna i fyra viktiga EU-frågor


Bild: Unsplash/Element5 Digital/Pixabay/Montage


Vad tycker de svenska partierna i viktiga EU-frågor som arbetsvillkor och gränsvärden mot cancerframkallande ämnen? Här kan du se hur de svenska EU-parlamentarikerna har röstat.


Socialt protokoll

Facken i Europa kräver ett socialt protokoll i EU:s fördrag som ska garantera att fackliga och sociala rättigheter går före ekonomiska friheter. EU-parlamentet röstade 2017 om detta i ett initiativ-betänkande om den sociala pelaren. Förslaget vann med 317 röster mot 315. Partigrupperna GUE/NGL, S&D samt De Gröna/EFA var för, övriga partigrupper var emot. Alla ledamöter följde inte sin grupps linje, då hade det blivit ett nej.

De svenska ledamöterna röstade som sina partigrupper med undantag för Jasenko Selimovic (L) som röstade för. Christofer Fjellner (M) röstade inte. Medlemsstaterna är inte överens om ett socialt protokoll, någon sådan fördragsändring i EU har därför inte införts.


LÄS ÄVEN: Johan Danielsson är LO:s kandidat till EU-valet


Gränsvärden mot cancerframkallande ämnen

Cancerframkallande ämnen – så röstade partierna.

* SD bytte till ECR i juli 2018. Europaparlamentet har sedan 2017 haft tre omröstningar om skärpta gränsvärden. ECR och EFDD röstade olika i alla tre. 2017 (överst), 2018 (mitten) och 2019 (längst ner).

Parlamentet beslutade 2018 om skärpta gränsvärden för bland annat dieselavgaser. Partigrupperna där svenskar ingår var för beslutet, utom SD:s partigrupp. De svenska ledamöterna röstade som sina partigrupper. Anna Maria Corazza Bildt (M), Jytte Guteland (S), Anna Hedh (S) och Cecilia Wikström (L) deltog inte i omröstningen.

År 2017 beslöt parlamentet om skärpta gränsvärden för bland annat akrylamid och trädamm. Då röstade alla svenskar ja, även SD trots att deras partigrupp uppmanade sina ledamöter att lägga ned rösterna.

I år beslöt parlamentet om skärpta gränsvärden för bland annat arsenik, kadmium och formaldehyd. Då var alla partigrupper svenskar ingår i för förslaget, men SD röstade nej.


LÄS ÄVEN: EU-val: Tolkningarna kring den sociala pelaren går isär


Arbetsvillkorsdirektivet

Arbetsvillkorsdirektivet – så röstade partierna.

Direktivet ger bland annat ökade rättigheter för tillfälligt anställda. Till exempel får inte provanställningar vara längre än sex månader, med vissa undantag. Varje medlemsland i EU får ha bättre villkor. Direktivet kan införas i lag eller kollektivavtal. Just det sistnämnda var avgörande för Sverige där arbetsvillkor ofta regleras i kollektivavtal.

Vid omröstningen i år röstade flera svenskar emot sina partigruppers linje. Malin Björk (V) och Jasenko Selimovic (L) röstade för förslaget medan M- och KD-ledamöterna var bland de åtta från EPP som röstade nej. Jytte Guteland (S) och Linnea Engström (MP) var inte närvarande. EU:s ministerråd (regeringarna i medlemsländerna) väntas godkänna förslaget.


LÄS ÄVEN: ORDLISTA: Har du koll på EU-begreppen?


Direktiv om balans mellan arbete och privatliv

Balans mellan arbete och privatliv – så röstade politikerna.

Direktivet innehåller bland annat två månaders öronmärkt och betald föräldraledighet för respektive förälder och fem dagars ledighet per år för vård av långvarigt sjuka anhöriga. Dessutom finns flera förändringar som gäller flexibilitet i arbetslivet, bland annat rätten att gå ned i arbetstid för småbarnsföräldrar. Den svenska regeringens bedömning är att inga lagändringar behövs i Sverige för att leva upp till vad som krävs i direktivet.

Alla partigrupper utom SD:s sade ja till förslaget. SD röstade nej liksom M, KD och Jasenko Selimovic (L). Linnea Engström (MP), Christoffer Fjellner (M) och Gunnar Hökmark (M) var frånvarande. Nu väntas EU:s ministerråd godkänna förslaget.


LÄS ÄVEN: Jobbfrågan splittrar partierna i EU-valet


Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus


Stephen Lindholm


Maila artikeln  Dela på Facebook
2019-05-16 10:00


Mer Nyheter

Missa inget: Checklista för sommarjobbare

Går du i skolan och ska jobba i sommar? Det finns en del att tänka på. Här ger vi dig någ...
Från vänster: Dan Mattson, Josefin Johansson, Mikael Johansson, Josefine Krantz.

Målarna på Europafackets kongress

Just nu pågår Europafackets kongress, LO:s motsvarighet på europanivå. Målarna är välrepr...

Hård press för minimilön i hela EU

En kör håller på att stämma upp i Europa. Juncker, Macron, Timmermans och flera andra lov...

Efter inspektionerna: Företag förbjuds arbeta på hög höjd

Bolaget Tak och fasadklättrarna i Sthlm AB förbjuds arbeta på hög höjd av Arbetsmiljöverk...

Contractor PC: En ny pistol med nyheter

MÅLARNYTT Graco lanserar en ny sprutpistol med ett par roliga finesser och förbättringar...

Därför påverkar EU-valet just dig

Den 26 maj är det val till EU-parlamentet. Ett val som påverkar våra jobb, klimatet och b...

Jobbfrågan splittrar partierna i EU-valet

MP välkomnar EU-regler för pappaledighet, medan C tycker att unionen ska hålla ”tassarna ...

Johan Danielsson är LO:s kandidat till EU-valet

Söndagen 26 maj är det val till EU-parlamentet. Johan Danielsson är LO-förbundens gemensa...

ORDLISTA: Har du koll på EU-begreppen?

Valrörelsen inför EU-valet är i full gång, och vissa ämnen diskuteras mer än andra. Här f...

Toppnamnen svarar: Vilken är framtidens viktigaste jobbfråga i EU?

Bild: Pixabay/Partierna/Montage Vilken är framtidens viktigaste jobbfråga i EU? Arbetets...

Nyheter

Missa inget: Checklista för sommarjobbare

Går du i skolan och ska jobba i sommar? Det finns en del att tänka på. Här ger vi dig några tips så du får en bra start på arbetslivet.

Kollektivavtal
Arbeta på ett måleriföretag som tecknat kollektivavtal för måleriyrket annars går du miste om möjligheten att få dina timmar …

...
Från vänster: Dan Mattson, Josefin Johansson, Mikael Johansson, Josefine Krantz.

Målarna på Europafackets kongress

Just nu pågår Europafackets kongress, LO:s motsvarighet på europanivå. Målarna är välrepresenterade av fyra personer som deltar för Sverige.
Mikael Johansson, ingår i LO delegationen, tillsammans med Dan Mattson ombudsman på LO distriktets Småland Blekinge, tillika medlem i Målareförbundet. Josefine Krantz, Målareförbundet deltar som representant för europafederationen. Med är också …

...

Hård press för minimilön i hela EU

En kör håller på att stämma upp i Europa. Juncker, Macron, Timmermans och flera andra lovsjunger minimilönen och vill att alla länder inför en. Det skulle rycka undan grunden för den svenska modellen där politiker håller fingrarna borta från lönebildningen.
Det är tyst …

...

Efter inspektionerna: Företag förbjuds arbeta på hög höjd

Bolaget Tak och fasadklättrarna i Sthlm AB förbjuds arbeta på hög höjd av Arbetsmiljöverket. Detta efter att oanmälda inspektioner avslöjat en rad allvarliga brister, skriver Arbetarskydd. 
Arbetsmiljöverket utförde fyra oanmälda inspektioner hos bolaget Tak och fasadklättrarna i Sthlm AB. Under dessa inspektioner …

...

Contractor PC: En ny pistol med nyheter

MÅLARNYTT
Graco lanserar en ny sprutpistol med ett par roliga finesser och förbättringar.
Contractor PC heter den och väger 540 gram inklusive munstycke och hållare.
Det innebär 20 procent lägre vikt än liknande föregångare, och själva avtryckaren är också mjukare; Det krävs bara hälften så mycket kraft att ”trycka av”.
LÄS ÄVEN: 

...

Så röstade politikerna i fyra viktiga EU-frågor

Bild: Unsplash/Element5 Digital/Pixabay/Montage

Vad tycker de svenska partierna i viktiga EU-frågor som arbetsvillkor och gränsvärden mot cancerframkallande ämnen? Här kan du se hur de svenska EU-parlamentarikerna har röstat.

Socialt protokoll

Facken i Europa kräver ett socialt …

...

Därför påverkar EU-valet just dig

Den 26 maj är det val till EU-parlamentet. Ett val som påverkar våra jobb, klimatet och beslut som fattas i Sveriges riksdag, kommuner och regioner.
Här får du veta mer om vad valet handlar om.
EU kan verka långt borta, men spelar ändå stor …

...

Jobbfrågan splittrar partierna i EU-valet

MP välkomnar EU-regler för pappaledighet, medan C tycker att unionen ska hålla ”tassarna borta” från sådana regelverk. Här står jobbstriden i EU-valet. Tolkningarna om vad den sociala pelaren innebär går i sär.
I november 2017 hölls det sociala toppmötet i Göteborg på statsminister Stefan Löfvens initiativ.
Utfallet blev …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o LO Mediehus - Box 826 - 101 36 Stockholm

Om Kakor