• Andreas Narkun från Runö folkhögskola är kursledare för den tre dagar långa utbildningen. Bild: Helena Forsberg

  • Göran Larsson, avdelning 8. Bild: Helena Forsberg

  • Mikael Ahlberg, avdelning 1. Bild: Helena Forsberg

  • Niclas Helander, avdelning 6. Bild: Helena Forsberg

  • Tina Löfgren, avdelning 1. Bild: Helena Forsberg

Målareförbundet satsar på en ny utbildning. 70 valda ombud förbereds för kongressen som kommer att hållas i slutet av augusti. På nätet finns också en webbutbildning som alla kan göra för att lära sig mer om den demokratiska ordningen i förbundet.

Anders Andersson, studiesekreterare på förbundskontoret, var med under en del av den första utbildningsdagen sen lämnade han eftersom han inte ville hämma deltagarna i diskussioner om reella frågor inför kongressen.

Många beslut på förstärkta förbundsmöten, som motsvarar det som från i år heter kongress, har tagits utan debatt. Mötet har alltså gått på Förbundsstyrelsens förslag. Anders Andersson frågar sig om det beror på att Förbundsstyrelsen är så jäkla klok att de bara tar bra beslut, eller:

– Är det en tystnadskultur vi behöver ändra? Jag tror vi behöver underlätta för mer debatt, sa Anders Andersson.

Målareförbundet anser att förståelsen behöver öka för vikten på de beslut som tas i kongressen. Det är inför besluten där som det finns möjlighet att diskutera och påverka besluten.

– Nu har vi diskussioner i avdelningarna när besluten redan är tagna och målen i handlingsplanen satta.

Anders Anderssons förhoppning är också att när medlemmar utbildas runt om i landet kan det i längden leda till att målare och lackerare tar mer plats i andra sammanhang och i andra organisationer.

Andreas Narkun från Runö folkhögskola är kursledare för den tre dagar långa utbildningen. Utbildningen kommer att hållas i förbundets alla tre regioner. Målarnas facktidning kom på besök när utbildningen hölls i Västerås för region 2 där avdelningarna 1, 6 och 8 ingår.

– Mina förväntningar är att ni efter den här utbildningen ska känna er tillräckligt trygga för att gå upp i talarstolen och göra inlägg i debatten, sa Andreas Narkun när han inledde kursen.

Deltagarna fick lista det värsta som skulle kunna hända och därefter diskuterades hur man kan förbereda sig och vad man kan göra för att förbättra sin situation. Man kanske blir sjuk, eller man kommer inte fram till kongressen.

För både sin egen och suppleantens skull är det därför bra att även ersättaren är förberedd. För många är det okej att tala när man är förberedd, men tänk om den som ska till exempel presentera en motion tappar rösten och någon annan blir tvingad att ta till orda.

– Därför är det bra att ni är två som förbereder er för varje motion, då finns det en till som är förberedd, sa Andreas Narkun

Argumentationsteknik var också en viktig del i kursen och även etik diskuterades.

(På https://www.malareforbundet.se/kongress-2019 kan även du gå in och lära dig mer om vad en kongress är och göra utbildningen Kongresskolan.)


Tina Löfgren, avdelning 1

– Jag är ganska ny, blev invald förra året som suppleant i avdelningsstyrelsen och nu ordinarie ledamot. Har gått styrelseutbildningen och tycker det är kul att jag blev vald som ombud till kongressen. Jag känner nyfikenhet. Under utbildningen nu hoppas jag få mer klarhet i hur det går till. Jag vill komma dit och tillföra något och inte bara vara med för att se vad som händer. Under kongressen hoppas jag på bra samtal och diskussioner.


Niclas Helander, avdelning 6

– Det är hedersamt att bli vald till ombud. Vår avdelning har en motion om klimatet som kommer från mig. Det känns viktigt att jag är där och kan tala för den. Under utbildningen nu vill jag bli bättre på att formulera mig kort och slagkraftigt. Att alla får en bättre grund bygger den gemensamma tryggheten. I övrigt har jag reflekterat över att det tyvärr är så få kvinnor här, bara två.


Mikael Ahlberg, avdelning 1

– Jag är nyfiken på vad motionerna kommer att innehålla. Jag kommer att läsa in mig på de mest intressanta och då vill jag upp och säga min mening, ta ställning. Efter utbildningen hoppas jag att känna mig säkrare så jag kan göra min röst hörd.

När man hör om härskartekniker från talarstolen som de som varit med tidigare berättar om så blir man osäker, men jag kommer att vara stärkt av kamraterna om vi har bestämt oss tillsammans kring något vi ska driva.


Göran Larsson, avdelning 8

– Det har varit bra att träffa varandra och träna att prata inför andra. Nu var det påhittade ämnen, självklart lättare om man kan ämnet och brinner för det. Kongressen ska bli spännande och intressant. Själva namnet förpliktar, det är mer tryck i ordet kongress än förstärkt förbundsmöte. När handlingarna kommer ska jag läsa och jag har en öppen famn för alla motioner och ämnen som kan dyka upp.


LÄS ÄVEN:

Vill du förändra och utveckla förbundet? Alla medlemmar kan skriva motioner till kongressen

Kurs i styrelsearbete och demokrati

Målarna på Europafackets kongress