• Eva Hammarbäck, Sveriges byggnadsindustriers lokala chef i Helsingborg. Foto: Ulrika Kestere

Var tredje fallolycka på byggarbetsplatser sker i Skåne. Det här rapporterar SVT.

Bara i år har mer än en tredjedel, 10 av 29, arbetsplatsolyckor i form av fallolyckor på byggarbetsplatser skett i Skåne, enligt siffror från Arbetsmiljöverket.

Detta att jämföra med förra året, då det totalt inträffade 14 fallolyckor.

Fackförbundet Byggnads i Helsingborg riktar nu skarp kritik gällande den bristande säkerheten.

– Jag har arbetat på Byggnads sedan 2006 och jag har inte varit med om att vi får in så många olyckor som nu, säger Robert Nilsson, skyddsombud, till SVT.

Den vanligaste bristen är att det slarvas med fallskydd.

– Det kan handla om trall som ligger löst, säger han.

Sveriges byggnadsindustriers lokala chef i Helsingborg, Eva Hammarbäck, menar att en förklaring kan vara att det byggs mer i Skåne än vad det gör i de norra delarna av landet.

Samtidigt jobbar Sveriges byggindustrier aktivt för att det inte ska ske något slarv med fallskydd.

– Det är ett stort problem som vi arbetar kring tillsammans med Byggnads, men vi hjälper även våra medlemsföretag via våra arbetsmiljörådgivare och försöker få de anställda att göra rätt, säger hon till SVT.

Robert Nilsson betonar en kombination av stress, slarv och okunskap hos samtliga parter. När ett bygge ska påbörjas har ett ställningsföretag till uppgift att bygga ihop ställningarna på rätt sätt.

Sedan ska arbetsgivaren göra en inspektion i samband med överlämningen, vilket inte alltid sker.

Det största ansvaret för att olyckor sker anser han dock ligger på arbetsgivaren. Det håller Eva Hammarbäck med om.

– Ja, det stämmer att arbetsgivaren har det största ansvaret, säger hon.

LÄS ÄVEN:

Arbetsskadorna bland målare och lackerare ökar

Fall från låg höjd kan ge allvarliga skador

Mannen föll sex meter – Murtek krävs på 400 000 kronor