Det hävdas också att Industriavtalet har inneburit för mycket kompromissande med arbetsgivarna och för lite facklig kamp. 2009 startades samarbetet 6F, som utgörs av Fastighets, Byggnads, Elektrikerna, Seko och Målarna, för att vara en motkraft till industrins fackförbund.


De menar att kompromissandet har gett för dålig löneutveckling och minskat den fackliga sammanhållningen.


Andra har betonat att märket hindrar enskilda lönesatsningar för att rekrytera till yrken där det råder arbetskraftsbrist. Kritikerna vill att vissa grupper ska tillåtas få mer än märket, förhandla själva eller helt byta system.
Artikeln är tidigare publicerad i Fastighetsfolket, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.