• Bild: Pixabay (Bilden har inget samband med texten)

Målareförbundet har lämnat in ytterligare en stämning till Arbetsdomstolen gällande en målare som de hävdar har rätt till betald arbetstid till och från kunden där arbetet utförts.

De hänvisar till EU-rättens dom men också kollektivavtalet för målare.

Den stämningsansökan som lämnats in riktar sig dels till firman som de kräver på lön och övertidsersättning för den angivna tiden, men Målareförbundet vill också få en så kallad fastställelsetalan prövad.

Om Arbetsdomstolen skulle bifalla förbundets yrkanden avseende hur arbetstidslagen tolkas enligt EU-rätten och Måleriavtalet skulle det påverka alla arbetsgivare på avtalsområdet.

Förbundet begär också skadestånd för brott mot kollektivavtalet.

LÄS ÄVEN: Abel har fyra timmars restid varje dag

Målareförbundets jurister har begärt att målet ska handläggas gemensamt med det mål som sedan tidigare finns hos Arbetsdomstolen gällande samma tvistefrågor.

I den senaste stämningen anger Målareförbundet att målaren rest från sitt hem i firmans bil för att vara framme vid kunden klockan 7 och åkt därifrån klockan 16. Resorna har skett på bolagets order.

Ordinarie arbetstid för målarna på bolaget är måndag till fredag, åtta timmar per dag, förlagd mellan 7 och 16. Resorna har gjorts på arbetstid utanför ordinarie arbetstid och ska räknas som övertid.

En målare utför inte arbete på en och samma arbetsplats. De reser på arbetsgivarens order, från sin bostad till och från de kunder där arbetet ska utföras. Avstånden från bostaden till de platser arbete ska utföras varierar.

LÄS ÄVEN: Målarna kräver betalt för restiden – går till AD

Målareförbundets jurister anger en dom i EU samt EU-kommissionens tolkning av arbetstidsdirektivet som grunder för sin stämning.

Där finns tre kriterier som avgör om en period ska betraktas som arbetstid, och här uppfylls alla tre enligt förbundet.

• Arbetstagaren befinner sig på arbetsplatsen, som inte begränsas till den plats där den anställde fysiskt utför sitt arbete hos kund. Avgörande är om arbetstagaren måste vara fysiskt närvarande på en plats som arbetsgivaren bestämmer.

• Arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande.

• Arbetstagaren utför sina aktiviteter eller uppgifter. Om resor till kunderna som arbetsgivaren anvisar är nödvändiga för att kunna utföra arbetet så betyder det att arbetstagaren utför sina aktiviteter eller uppgifter.

LÄS ÄVEN: Dom i AD om restid dröjer

Tid som är arbetstid enligt arbetstidslagen är också arbetstid enligt kollektivavtalet. Därför menar förbundet att målaren har rätt till lön och övertidsersättning.

Övertidsarbetet har inte betalats av bolaget som därmed brutit mot kollektivavtalet och krävs på skadeståndsersättning med 30 000 kronor.

Huvudförhandling i målet för Målareförbundets tidigare stämning har bestämts till den 8-9 oktober. Då vill förbundet att även denna stämning tas upp till förhandling.