Alexander Johansson, målare, avdelning 4:

Hur kommer du att bidra till att Målarna växer?
– Genom att vara engagerad och visa vikten av att en medlem i förbundet. Som ungdomsansvarig möter jag ungdomar vid skolinformation och sen fyra år tillbaks har vi en verkstadsklubb på jobbet.
 

Vad tar du med dig efter tre dagar på kongress?
– Äran. Att bli vald till ledamot att företräda medlemmarna som 1 av 76 av 14 000 medlemmar, det känns stort.


Vilken fråga har gjort starkast intryck?
– Jakob Nilssons motion om att organisera enmansföretag. Det är viktigt som det ser ut nu, fler startar upp eget och om vi organiserar dem så blir vi fler och starkare. Nu ska det utredas så det är bra.

Sabina Helmér, målare, avdelning 8:

Hur kommer du att bidra till att Målarna växer?
–  Vi har startat en sektion i Katrineholm och jag tror det är uppskattat. På mitt företag har det blivit mer snack om facket och de äldre tycker det är bra att vi unga engagerar oss.
 

Vad tar du med dig efter tre dagar på kongress?
– Kul och intressant att fått vara med. Givande att träffa alla, en del känner jag sen tidigare och en del är nya.


Vilken fråga har gjort starkast intryck?
– Det var synd att alkoholmotionen inte gick igenom. Det är bra att den kom upp så folk blir mer medvetna.

Niclas Helander, målare, avdelning 6:

Hur kommer du att bidra till att Målarna växer?
– Som ungdomsansvarig och rekryterare håller jag i branschutbildningar och jobbar för att få unga till de träffar vi har. LO ung har aktiviteter som släpper in unga och informerar om grundläggande fackliga frågor. Det är en bra grund där man kan växa in.
 

Vad tar du med dig efter tre dagar på kongress?
– Jag är jätteglad över debattklimatet och känner inte igen mig i det jag fick höra på kongressutbildningen att man blir nedtryckt. Motdebattörer kommer fram och kramar om en efteråt, tackar för debatten och man kan släppa frågan. Det har varit många unga som går upp i talarstolen och tar för sig.

Vilken fråga har gjort starkast intryck?
– Jag känner viss besvikelse över att alkoholmotionen inte gick igenom men policyn som finns är i grunden bra. Klimatmotionen som jag skrev fattar jag är svår att driva men det var ett tillfälle att lyfta frågan inför framtiden.

Mikael Vedberg, lackerare, avdelning 6:

Hur kommer du att bidra till att Målarna växer?
– Jag kan bidra med min erfarenhet gentemot de yngre som är på väg in. Jag får mycket frågor från unga. På min arbetsplats är jag huvudskyddsombud och medbestämmandeombud, det är en fördel att facket finns nära. Jag märker ett växande intresse, vår sektion är den som växer snabbast.
 

Vad tar du med dig efter tre dagar på kongress?
– Det är min första kongress, så jag försöker ta in allt. Det vi beslutat är jättebra verktyg för det fortsatta fackliga arbetet. Nu har jag något att arbeta med kommande fyra år till nästa kongress. Nästa gång kanske jag står i talarstolen.

Vilken fråga har gjort starkast intryck?
– Jag trodde mer på alkoholfrågan, jag trodde motionen om nolltolerans för att bjuda på alkohol skulle gå igenom. Men jag tror den kommer tillbaks eller dör ut av sig själv. Normen kan ändras automatiskt genom att en ny generation har en annan syn, att alkohol inte hör till.