Motionen om tvätt av arbetskläder föreslog förbundsstyrelsen avslag på, men kongressen ville annat. Med tydlig majoritet röstade den igenom att Målarna ska verka inom LO för att påverka så att arbetsmiljölagen ändras för att tydliggöra att arbetsgivare ska stå för tvätt av arbetskläder.

Förbundsstyrelsen ville först och främst se att avdelningarna genom sina MB- och skyddsombud satte press på arbetsgivarna genom ett högre resultat i skyddsarbetet.

Samuel Jarenil, ombud för Lackerarnas rikssektion, tillrättavisade förbundsstyrelsen.

– Förbundsstyrelsen skriver i sitt utlåtande om motionen att det är rimligt att arbetsgivare för målare, bil- och industrilackerare ombesörjer tvätt av arbetskläder. Förbundsstyrelsen väljer att tycka det är rimligt. Då har de missat att vi, bil- och industrilackerare, redan har det inskrivet i våra avtal. För mig är det mer självklarhet än rimlighet att målarna också ska omfattas av tvätt av arbetskläder. 

Samuel Jarenil i talarstolen
Samuel Jarenil, lackerare: – För mig är det mer självklarhet än rimlighet att målarna också ska omfattas av tvätt av arbetskläder.