Förbundet har policys som reglerar resor, som främst ska ske med tåg.

I och med det nya studieprogrammet med mer utbildning lokalt väntas resandet minska.

Vid kurser och konferenser står det arrangören fritt att som beställare köpa in vegetarisk kost, men det är inget som kongressen tog ett formalia-beslut om.

Däremot beslutades att give-aways ska beställas enbart när det finns ett syfte. Miljöcertifiering och det bästa alternativet för miljön ska väljas.