Motionen skriven av Jakob Nilsson hade avdelning 4 bakom sig. Motionären ser en utveckling där andelen enmansföretag växer.

Han menar att enmansföretag i branschen tjänar på att Svenska Målareförbundet och målare som kollektiv kräver högre löner och bättre villkor. Att organisera dessa är också ett sätt för förbundet att växa. 

Förbundsstyrelsen ser samma sak men med tanke på de knappa resurserna föreslog de istället att Målarna ska ta del av erbjudandet att följa Byggnads och Elektrikerna som utreder frågan.

– Jag är glad att förbundsstyrelsen ser problemet men varför inte lösa det med att organisera oss?, sa Jakob Nilsson.

Jonny Svensson i avdelning 4 berättade om sina erfarenheter som målare i Norge, Danmark, Tyskland, USA och Kuwait och att i många länder finns forced selfemployment, i måleribranchen finns en variant där målare tvingas starta eget i lågkonjunktur.

– Utifrån Jakobs motion, det är klart vi ska organisera dom. Enmansföretagare delar i grund och botten samma problem som våra medlemmar och egentligen spelar på samma bana och har ändå mindre trygghet än våra medlemmar. Som egen har du ingen a-kassa och är ibland väldigt beroende ibland kanske av en beställare. Jag tycker absolut att Målarna ska utreda själva utifrån våra villkor och våran verklighet.

Efter votering 47-29 stod det klart att motionen fick bifall och Målarna ska utreda möjligheten att organisera enmansföretagare.