• Målareförbundets ordförande Mikael Johansson har inlett förbundets kongress. Foto: Helena Forsberg

Målareförbundet har inlett sin kongress där mötesdeltagarna ska bestämma inriktningen för det fackliga arbetet.

Ordförande Mikael Johansson har inlett och presenterat förbundets nya logga med skölden, och namnet Målarna som ska användas. Namnet är mindre formellt och en del i arbetet att komma närmare sina medlemmar.

– Vi är fortfarande Svenska Målareförbundet men kallar oss nu Målarna. Skölden är inte bara vårt facks symbol utan också målarskråets. Lackerarna då? Jodå de är med i skrået och var från början målare även de. Då vagnsmålare, nu billackerare, säger han.

LÄS ÄVEN: ”Är det en tystnadskultur vi behöver ändra?”

Detta är den första kongressen på många år, efter en tid då organisationen tidigare kallat sina möten var fjärde år för ”förstärkt förbundsmöte”.

Kongressen slår an en ton av att vara viktigare, och gästerna är många. Både representanter från andra LO-fack och internationella organisationer finns på plats.

De röstberättigade på kongressen är förbundsstyrelse, förbundsmötets ledamöter och valda kongressombud.

Målarna är den yrkesgrupp i den mansdominerade byggbranschen som har flest kvinnor, och i Målareförbundet är 10,7 procent av medlemmarna kvinnor. På kongressen är 16 procent kvinnor.

– Vi är LO:s äldsta fackförbund men också det yngsta med en medlemskår med medelålder på 30 år, säger Mikael Johansson.

LÄS ÄVEN: Jan-Olof Gustavsson: ”Målareförbundet är ett feministiskt förbund”

De senaste fyra åren har Målarna arbetat medvetet med att öka antalet medlemmar, och det arbetet kommer att fortsätta under temat ”Vi ska växa – tillsammans”.

– Ni ska räkna med Målareförbundet, men vi räknar också med er, säger Mikael Johansson.

I sin inledning pratade han om vikten av delaktighet, närhet till medlemmarna och att alla medlemmar behöver vara aktiva i att få med fler. Detta då det behövs fler medlemmar och fler förtroendevalda för att vara ett närvarande fack i vardagen.

– Det viktigaste uppdraget är en hög organisationsgrad och även om Målarna har högre organisationsgrad än genomsnitt i LO så kan arbetet inte stanna av, säger han.