Avgiften för medlemskap i Målareförbundet höjs med 20 kronor för helbetalande till 495 kronor, 15 kronor för gruppen med reducerad avgift till 395 kronor och 10 kronor för de som betalar grundavgift och där blir den nya medlemsavgiften 200 kronor.

De som betalar reducerad avgift är de som är sjuka eller har en inkomst under 110 kronor per timme. Grundavgiften betalas av pensionärer och nya medlemmar de första tre månaderna. För skolelever är studerandemedlemskapet fortsatt gratis.

Höjningen motiveras med inkomstminskningar då särskilt tillägg måleri fasas ut, och allmänna uppräkningar.