• Tina Löfgren, Sofia Edström och Jonny Svensson (Montage). Foto: Helena Forsberg

  • Jonny Svensson. Foto: Helena Forsberg

  • Sofia Edström. Foto: Helena Forsberg

  • Tina Löfgren. Foto: Helena Forsberg

  • Tina Löfgren. Foto: Helena Forsberg

  • Jonny Svensson. Foto: Chris Smedbakken

  • Josefine Nilsson. Foto: Chris Smedbakken

  • Felicia Rydberg. Foto: Chris Smedbakken

  • Jan-Olof Gustavsson. Foto: Chris Smedbakken

  • Jan-Olof Gustavsson. Foto: Chris Smedbakken

  • Anders Andersson. Foto: Chris Smedbakken

Det blev inget beslut om nolltolerans mot alkohol för medlemmarnas pengar. Frågan gav upphov till stor debatt och en del klargöranden för hur det ser ut i Målarnas policy.

Så många som fem av förbundets nio avdelningar hade lämnat in snarlika motioner. De handlade om att Svenska Målareförbundet ska verka för en restriktiv alkoholkonsumtion, och att fackets representanter aktivt ska bidra till en sundare alkoholkultur inom förbundet.

Den brännande frågan i debatten blev motionernas attsats om att inte betala alkohol med medlemmarnas pengar.

LÄS ÄVEN: Målarnas kongress har dragit igång

Joakim Nexbo förklarade förbundsstyrelsen hållning, där de ansåg motionen besvarad gällande restriktiv hållning och en sundare alkoholkultur. Detta med hänvisning till att förbundsstyrelsen under våren 2019 beslutade om en alkohol- och drogpolicy, samt en policy vid representation.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen att avslå frågan om nolltolerans. Han sammanfattade motionärernas motiv rörande moral, ekonomi och hur andra förbund gör och sade:

– Vi är inte oeniga om en kulturförändring, men om hur vägen dit ska se ut.

Tina Löfgren talade sig varm om att förbundet inte ska bjuda på alkohol.

– Jag vill stå rakryggad inför kollegor och medlemmar och kunna säga ”nej för tusan, förbunden bjuder inte på alkohol längre”.

Hon köper inte heller argumentet för vad som förväntas vid representation och internationella relationer.

– Jag tror inte alkohol är limmet som håller oss samman, sade hon.

LÄS ÄVEN: Transports ordförande avgick

Johan Svedestad sade från talarstolen att de i avdelning 3 antog motionen, men att när han nu ser svaret från förbundsstyrelsen och policydokumenten ställer han sig bakom förbundsstyrelsens utlåtande.

Även Robin Johansson, avdelning 2, ställde sig bakom förbundsstyrelsens förslag.

– I min avdelning har vi tagit beslut om nolltolerans, sade han.

Argument i motionerna var också missbruksproblematik, och vad det ställer till för individ, familj och samhälle.

Jonny Svensson, avdelning 4, har varit aktiv inom Målarna i 25 år. Han poängterar att förbundet alltid varit restriktiv med alkohol.

Han ser inte problemet i Målareförbundet, och menar att för den som har missbruksproblem påverkar inte de ”två enheter” alkohol som det talas om i debatten.

– Däremot är det viktigt att vara en god kamrat och göra vad man kan om någon har missbruksproblem, sade han.

Josefine Nilsson, avdelning 9, instämde med Tina Löfgren och sade även hon att när en medlem ställer frågan om förbundet bjuder på alkohol vill hon kunna säga nej. Hon fick medhåll av flera personer.

– I vårt förbund ska vi behandla alla lika. Om vi bjuder vid speciella tillfällen så tycker inte jag vi behandlar alla lika, sade Sofia Edström, avdelning 5.

– Medlemmarnas pengar ska inte användas till alkohol, sade John Halttu, avdelning 9.

– Vår yngre generation har förändrat normen, vi kan betala själva, sade Felicia Rydberg, avdelning 2.

LÄS ÄVEN: ”Är det en tystnadskultur vi behöver ändra?”

Efter debatt och omröstning stod det ändå klart att kongressen beslutade att de policydokument som redan finns besvarar motionernas första och andra attsatser, samt att avslå förslaget om att inte bjuda på alkohol.

– Jag är stolt. Det här är en fråga som engagerar och lockar fram många nya duktiga talare, säger Joakim Nexbo.

Tina Löfgren, som var tongivande i försvaret av motionerna, var ändå nöjd.

– Det har skapat diskussion och reaktion. Tråkigt att vi inte vann men det här har varit en snackis före och även nu efteråt. För egen del tänker jag att mitt beteende kan påverka andra och på något vis kommer vi säkert ta upp frågan igen, säger hon.


Utdrag ur alkohol- och drogpolicyn

Alkohol- och drogpolicyn syftar till hur förbundet ska agera då de upptäcker eller misstänker att individer i organisationen har alkohol eller drogmissbruk. Där står att alla har ett ansvar.

Om man misstänker att en chef eller kollega har problem är det alltid rätt att visa att man bryr sig, täck inte upp eller skydda en chef eller kollega. Prata i första hand med den det gäller och om inget händer – informera din chef. En chef har alltid en chef.

Vid intern- och extern representation, företräder vi Målareförbundet och uppträder professionellt och tar ansvar för vårt agerande.

Arbetar man dagen efter en representation/fest gäller – som övriga dagar – att man ska vara tjänstbar.


Utdrag ur policy vid representation

Huvudprincipen ska vara att det inte bjuds på alkohol.

Alkoholhaltiga drycker serveras med återhållsamhet, normalt högst ett eller två glas vin eller öl per person. För exempelvis förbundsstyrelsen får detta ske högst två gånger per år. I vissa sammanhang, till exempel vid internationella besök, kan en anpassning till internationell sedvänja föranleda en mer tilltagen representation.

Beslut ska fattas innan varje enskilt tillfälle om representation med alkohol ska ske. Beslut ska alltid fattas på en högre nivå förutom förbundsstyrelsen. Detta ska skriftligt dokumenteras och motiveras i särskild lista.