Statsminister Stefan Löfven slog fast i regeringsförklaringen att antalet arbetsmiljöinspektörer ska öka. Och den nya arbetsmarknadsministern Eva Nordmark har gått ut med att arbetsmiljö är en av hennes prioriterade frågor. 

Samtidigt har besparingar i kombination med ökade driftskostnader lett till att Arbetsmiljöverket i budgetunderlaget för nästa år skriver att de har behov av resursförstärkning på 31 miljoner för att kunna fullgöra sitt uppdrag. 

”Med nuvarande resursläge riskeras kvaliteten i genomförandet av uppdraget”, skriver myndigheten till regeringen.   

Men i budgeten som presenterades i morse framkommer att Arbetsmiljöverket får 677 miljoner under 2020, vilket är 10 miljoner mindre än vad myndigheten själva bedömer att den behöver för att upprätthålla kvaliteten. Den totala ökningen av anslaget är mindre än två tredjedelar av vad Arbetsmiljöverket begärt.    

Skyddsombudsverksamheten får knappt 112 miljoner, vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

– Ja, vi hade begärt mer för att kunna utöka antalet inspektörer. Men det är regering och riksdag som slår fast vilka ramar vi som myndighet ska ha, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem till Arbetet.

Kan kvaliteten upprätthållas med de ramar ni fått?
– Vi får anpassa kostymen till de förutsättningar vi har. Ambitionen vi hade, att göra mer, får vi revidera. Men vi ska lösa uppdraget på bästa möjliga sätt. Nu har vi den här ekonomiska ramen, det är samma för alla myndigheter. Vårt ansvar är att göra största möjliga nytta med de resurser vi får.

Kommer fler inspektörer att kunna anställas, som Stefan Löfven slog fast i regeringsförklaringen?
– Det står i budgetproppen att vi ska göra fler inspektioner. Men hur vi kommer att använda de resurser vi får återstår att se, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Den nytillträdda arbetsmarknadsministern Eva Nordmark har sagt att hon vill prioritera arbetsmiljöfrågorna i sitt nya uppdrag. 

Men hon anser att det är för tidigt för henne att kommentera Arbetsmiljöverkets möjligheter att utföra sitt uppdrag med nuvarande anslag.

– Det är min sjätte dag på jobbet och jag har inte hunnit sätta mig in ordentligt i Arbetsmiljöverket. Det har varit väldigt akut med Arbetsförmedlingen som jag har fått greppa tag i de här dagarna, så jag återkommer gärna i frågan, säger hon.


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.