Olyckan inträffade i en av företagets verkstäder i augusti 2017. De båda männen var varandras närmsta kollegor.

Den här dagen krånglade maskinen och mannen som åtalats och dömts har vittnat om stress och att de var vana att lösa problem.

När kollegan stod i robotcellen startade mannen maskinen för att sätta igång en funktion för att felet skulle kunna åtgärdas. Vid knapparna sitter en skylt att roboten inte får sättas igång när någon befinner sig i robotcellen.

För att sätta igång funktionen hade mannen kunnat trycka på en knapp, men i stressen och reflexmässigt tryckte han på båda vilket startade en robotarm som klämde kollegan till döds.

Tingsrätten ifrågasätter inte att mannen var stressad och konstaterar att uppsåt saknades, men att han ändå måste ha vetat skillnaden mellan knapparna och varit medveten om säkerhetsreglerna.

Han dömdes i tingsrätten i början av september till villkorlig dom för oaktsamhet.

Däremot behöver han inte betala de böter som vanligtvis följer med villkorlig dom. Tingsrätten hänvisar till den åtalades samarbetsvilja under förundersökningen.

Nu har mannen och hans advokat överklagat domen till hovrätten.

– Det finns vissa frågor kring händelsen som vi anser behöver utredas, säger försvarsadvokat Ninmar Poli till SVT Nyheter.