Svenskarnas attityder i hbtq-frågor har förändrats kraftigt de senaste decennierna i en mer tolerant riktning.  Men hur ser det ut i en av de mest mansdominerade yrkeskårerna?

Det ville Elektrikerförbundet undersöka bland sina medlemmar. På Pridefestivalen i Stockholm presenterades resultatet av en SIFO-undersökning där 673 elektriker intervjuats. 

Det är en typiskt manlig bransch, med en machokultur som göms bakom uttryck om att ’här är det högt i tak’ och ’vi får skämta om allt’.

Per-Håkan Waern, Elektrikerförbundet

Sex av tio tillfrågade elektriker uppger att det förekommer “bögskämt”, som att ord i stil med “bögjävel” eller “fjolla” används på ett nedsättande vis på arbetsplatserna.

– Det finns nog ett mörkertal, säger Per-Håkan Waern, tillförordnad ordförande för Elektrikerförbundet. 

– Det är en typiskt manlig bransch, med en machokultur som göms bakom uttryck om att “här är det högt i tak” och “vi får skämta om allt”.

LÄS ÄVEN: Målareförbundet pratade hbtq-frågor

Det är framförallt unga medlemmar som tycker att nedsättande skämt om HBTQ-personer leder till sämre trivsel på arbetsplatsen. 

– Jag har själv varit en del av det här när jag jobbat som elektriker, säger Per-Håkan Waern. 

För att tillhöra laget tar man efter ett visst språk och vissa uttryck.

Per-Håkan Waern, Elektrikerförbundet

– Man får börja med att rannsaka sig själv och fundera över om man själv har varit delaktig och bidragit till den här kulturen. 

– Det blir ett socialt tryck. För att tillhöra laget tar man efter ett visst språk och vissa uttryck. Det krävs modiga elektriker och byggnadsarbetare för att sätta gränser, säger Per-Håkan Waern. 

Elva procent av de tillfrågade elektrikerna uppger att de känner någon på arbetsplatsen som är homo- eller transsexuell, men som inte vill eller vågar vara öppen med det på jobbet.

– Det gör att människor känner sig begränsade när de inte fullt ut kan vara den de är. Jag tror att det är machokulturen, att du inte vet hur du skulle behandlas om du var öppen, säger Per-Håkan Waern.

14 procent av de tillfrågade tror att en man som kom ut som homo- eller transsexuell skulle mötas av tystnad och skitsnack bakom ryggen. 

Vi får inte bli den sista bastionen för en intolerant kultur.

Per-Håkan Waern, Elektrikerförbundet

Fyra procent uppger att de själva eller en arbetskamrat tagit illa vid sig av behandling på grund av sexuell läggning. 

En tredjedel av de tillfrågade tycker att Elektrikerförbundet agerar bra för att få bort mobbning på grund av sexuell läggning. 

– Som fackförbund kan vi bevaka att arbetsgivarna följer lagstiftningen, säger Per-Håkan Waern.  

– Men vi behöver utbilda oss själva också och vi måste få våra skyddsombud att jobba med de här frågorna. Vi får inte bli den sista bastionen för en intolerant kultur.

Vissa har reagerat med att säga ’vad fan ska mina medlemspengar gå till sådana här saker för’

Per-Håkan Waern, Elektrikerförbundet

Idén till undersökningen kom efter ett seminarium på förra årets Stockholm Pride om klimatet för HBTQ-personer på arbetsplatserna, arrangerat av 6F-förbunden – Elektrikerna, Byggnads, Målarna, Seko och Fastighets. 

6F kunde då konstatera att det saknades kunskap om hur läget ser ut, vilket Elektrikerna försökt åtgärda med SIFO-undersökningen. Men alla förbundets medlemmar har inte varit positiva till initiativet. 

– Vissa har reagerat med att säga “vad fan ska mina medlemspengar gå till sådana här saker för”, säger Per-Håkan Waern.  

– Vi är flertalet som inte är homofober men ganska inaktiva. Ska det ske någon förändring räcker det inte att vara passiv och säga “jag tror på människors lika värde men jag bidrar inte på något sätt”.

Vi behöver bli mycket mer trovärdiga bland våra medlemmar.

Per-Håkan Waern, Elektrikerförbundet

Enligt Per-Håkan Waern är det mycket ovanligt att någon vänder sig till Elektrikerförbundet för att ta upp att de blivit kränkta för sin sexuella läggning. 

– Det kan vara ett tecken på att man inte söker sig till en sådan här bransch om man är homosexuell, och att vi som organisation inte har förmågan att fånga upp de här situationerna.

– Vi behöver bli mycket mer trovärdiga bland våra medlemmar så de känner att de kan vända sig till oss om sådana här frågor dyker upp, säger Per-Håkan Waern.

Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet, som tillsammans med Målarnas facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus AB.


MER LÄSNING: