Elektrikerförbundets kvarvarande förbundsledning svarar i ett meddelande till Tidningen Elektrikern på Jonas Wallins påstående om att hans avhopp handlar om djupa sprickor i ledningen:

”Vi anser inte att det finns några djupa sprickor i ledningen.

Vi arbetar tillsammans varje dag för att utveckla förbundet och motsvara medlemmarnas förväntningar. 

Vi i ledningen jobbar stenhårt för att ena förbundet och förverkliga de långsiktiga mål som förbundsmötet lagt fast.

Det är klart att situationen för förbundet, precis som för vilket förbund som helst som drabbas av ett ordförandeavhopp, ställer oss inför utmaningar men vi i den kvarvarande ledningen arbetar aktivt och gemensamt för att få en ny ordförande vald. Och fokuserar framåt på de utmaningar som förbundet står inför.”

Detta har hänt:

22 augusti 2019 

Jonas Wallin skriver en debattartikel i Aftonbladet där han uppmanar så många som möjligt att delta på manifestationer för klimatet.

27 augusti

Det meddelas att Jonas Wallin avgår med omedelbar verkan. Enligt förbundets pressmeddelande är skälet att Wallin anser att ”utvecklingen i förbundet går åt fel håll”.

Senare samma dag publicerar Jonas Wallin på sin Facebook-sida ett inlägg där han skriver:

”I går kväll fattade jag mitt livs hittills svåraste beslut. Att avgå som Elektrikerförbundets förbundsordförande. Djupa sprickor i ledningen om hur förbundet ska ledas är främsta orsaken. Av hänsyn till förbundets bästa ska jag inte djupare gå in på dem. Men ni vet att jag levt för förbundet, jämställdhet, yrkesutbildning och våra medlemmar här och i världen. Samtidigt har jag under flera år motarbetats, undanhållits information av en liten del i organisationen. Det som var droppen var en direkt illojal handling under måndagen. Det i sig hade jag nog viftat bort. Men ihop med det andra så gick det inte längre. Jag dagtingar inte med min ideologiska övertygelse och jag tar ingen mer skit. Jag kommer alltid att sätta förbundet först.”

28 augusti

Aftonbladet publicerar uppgifter om att det var efter att de inlett en granskning av Wallin som han avgick. 

Det som Aftonbladet ställde frågor om var bland annat om en lägenhet i centrala Stockholm, som enligt uppgift till Aftonbladet Jonas Wallin under flera år ska ha fått utnyttja gratis på Elektrikernas bekostnad. 

Aftonbladet ställde även frågor kring uppgifter om att förbundet skulle ha bjudit på alkohol i samband med Wallins 50-årsfest, samt om Wallins utlandsresor och om inlägg på Jonas Wallins Facebooksida från 2017. Ett inlägg som raderades ganska kort därefter, men där han skrivit att Elektrikerförbundet beslutat att dra in stödet till Socialdemokraterna eftersom han menade att partiet negligerade förbundet då de inte deltagit i debatter om den avreglerade elmarknaden. 

29 augusti

Förbundet svarar på sin hemsida på Aftonbladets frågor. Bland annat redogör man för den lägenhet som Jonas Wallin haft tillgång till under sin tid för ordförande.

Att Jonas Wallin har haft tillgång till lägenheten på det sätt som beskrivs i Aftonbladets artikel har varit felaktigt av förbundet. Inga andra sådana lösningar finns idag och detta kommer inte att upprepas i framtiden”.

”Jonas Wallin har haft fri tillgång från ungefär andra halvåret 2010 till och med 2016. Från och med 2017 och fram till augusti 2018 har Jonas Wallin betalat viss hyra utifrån nyttjande enligt en modell där hyreskostnaden divideras med antalet nyttjade nätter. Jonas Wallin meddelade under 2018 att han inte längre önskade nyttja lägenheten och därmed upphörde Jonas Wallins användning av lägenheten.”

Man redogör även för den 50-årsfest som Aftonbladet ställt frågor om.

”Vid tillfället för Jonas Wallins födelsedagsfest hade förbundet ingen policy som förbjöd denna typ av representation. Under våren 2018 tog man beslut om att införa en nollpolicy mot representation med alkohol. Trots att vår policy vid tidpunkten inte förhindrade detta, så menar vi att förbundets pengar inte skulle ha gått till inköp av alkohol. Detta kommer således inte att upprepas.

Det köptes in mat, vin och öl till 120 gäster. Kostnaden för alkohol uppgick till 4 687 kronor. Kostnad för catering uppgick till 82 877 kronor. Gäster var framförallt från Elektrikerförbundet, arbetsgivarorganisationerna samt närstående organisationer.” 

Det här händer nu:

8 oktober: Sista dag för nominering av ny förbundsordförande till det centrala valutskottet. Det centrala valutskottet samlar in namnen och ska sedan förorda en person, i det fall det finns fler än en kandidat till posten. 

15 oktober: Extrainsatt centralt representantskap med en punkt på dagordningen: val av ny förbundsordförande för Elektrikerförbundet. På mötet deltar 54 stycken förtroendevalda elektriker från hela Sverige och från förbundsstyrelsen 13 stycken. Dessa representerar alla medlemmar i Elektrikerförbundet.