Beslutet är en konsekvens av Januariavtalet, det vill säga överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, som slogs fast i januari tidigare i år. 

Förordningen om slopat krav på kollektivavtal för nystartjobb trädde i kraft den 1 augusti 2019.