För en person som råkat ut för en arbetsskada kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig och när för att få ekonomiskt stöd.

En ny webbtjänst har nu tagits fram av Försäkringskassan och AFA Försäkring.

arbetsskadeguiden.se krävs ingen inloggning och personuppgifter sparas inte. Verktyget är en källa med kvalitetssäkrad information om arbetsskador.

Guiden används genom att man besvarar ett antal frågor och får förslag på exempelvis vilka ersättningar man kan ansöka om.