Föredraget handlade om arbetarrörelsens historia med fokus på de tidiga pionjärerna August Palm och Axel Danielsson.

Intressant föredrag med frågor och reflektioner om arbetarrörelsen kampfyllda historia.

Roger Johansson är även vice ordförande i arkivets styrelse som innebar att vi fick grundlig genomgång av protokoll, fanor och annat tillhörande arkivet.

Några trevliga och lärorika timmar som rekommenderas vidare till den yngre generationen fackligt aktiva i repskap och sektioner. 

Bengt Carlsson