För tredje gången på en vecka skriver jag och mina kollegor på Målarnas facktidning om dödsolyckor på jobbet. De är människor som du och jag som går till jobbet på morgonen och räknar med att köra sina barn till träning på eftermiddagen eller äta middag med sin partner.

Nu har 36 personer dött på sitt arbete bara i år. Som en jämförelse har 26 personer dött i de skjutningar som ger stora rubriker i kvällstidningarna.

Var är den nationella samlingen? Varför kan inte politiker enas över partigränserna för att arbetare ska slippa dö på sitt jobb?

Nu har 36 personer dött på sitt arbete bara i år. Som en jämförelse har 26 personer dött i de skjutningar som ger stora rubriker i kvällstidningarna.

Helena Forsberg, redaktör Målarnas Facktidning

I början av året klubbade Arbetsmiljöverket en strategi för nollvision för dödsfall i arbetet. Höga ambitioner och långsiktiga mål som är för tidigt att se resultat av.

Dåvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) gav i somras Arbetsmiljöverket ett nytt regeringsuppdrag.

Verket ska granska alla dödsolyckor i arbetslivet. Något de redan gör internt, men uppdraget är nu att dra slutsatser och lämna rekommendationer som exempelvis skyddsombud och arbetsgivare kan använda.

Det är att ta dödsolyckorna på arbetet på allvar.

Efter en period då Alliansregeringen sparade på arbetsmiljöområdet tillförde den röd-gröna regeringen mer resurser. Arbetsmiljöverket kunde anställa fler inspektörer och tillsynerna ökade.

Förra hösten när Sverige inte hade någon regering efter valet så avbröts förstärkningen och budgeten innehöll inga ökade anslag. 

Det är inte att ta dödsolyckorna på arbetet på allvar.

Förra sommaren invigdes den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap vars uppdrag är att sammanställa kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser.

Några månader senare riskerade den nedläggning – om Alliansen fått makten.

Arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatser behöver en långsiktig satsning som inte står och faller med vilken regering vi har.

Helena Forsberg, redaktör Målarnas Facktidning

Den budget som nu presenterats har förhandlats fram mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Anslaget till Arbetsmiljöverket är 22 miljoner högre men mindre än två tredjedelar av vad Arbetsmiljöverket begärt.

Generaldirektören säger att ambitionen de hade måste revideras men de ska lösa uppdraget på bästa möjliga sätt.

Så här kan vi inte fortsätta. Arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatser behöver en långsiktig satsning som inte står och faller med vilken regering vi har.

Vi måste fråga oss: Varför samlas inte partierna över partigränserna för att ta fram åtgärdsplaner, ekonomiska resurser och visa handlingskraft för att arbetare ska kunna känna sig trygga på sitt jobb?