Åtal väcks mot Grytnäs Grävs vd för arbetsmiljöbrott. Rättegången kommer hållas vid Falu tingsrätt.

Arbetsplatsolyckan inträffade i februari 2018 i samband med ett jobb med att lägga rör i en cirka fyra meter djup schaktgrop vid Broån i Hedemora, Dalarnas län.

Schaktet var osäkrat, enligt åtalet, och ena sidan gav vika och begravde anläggningsarbetaren i 16 ton jord. Han avled på platsen. 

Trots att Hedemora Energi – som hade lagt ut arbetet på Grytnäs Gräv – hade identifierat en risk och åtgärder för att förhindra ras, följdes inte säkerhetsanvisningarna av företaget. 

Inga förebyggande åtgärder hade tagits, enligt åtalet.

– Jag har konstaterat att vd:n är den som har varit ansvarig för arbetsmiljön och att han har brustit på ett sätt som gör att han varit grovt oaktsam och orsakat dödsfallet. Förutsättningen för att kunna åtala någon för oaktsamhet är att man ska ha kunnat förutse att det här skulle kunnat hända och inte vidtagit försiktighetsåtgärder, säger kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin, vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, till Sekotidningen.

Grytnäs Gräv krävs i åtalet på en företagsbot om 1 500 000 kronor. 

Tidningen har sökt vd:n och hans försvarare för en kommentar, men utan framgång. I förhör har vd:n förnekat brott.

Enligt Helena Eckerrot Flodin kan påföljden bli lägst ett års fängelse, högst sex år.

– Men sen kan tingsrätten ha en annan synpunkt på det, säger hon.


Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen, som tillsammans med Målarnas facktidning ingår i LO Mediehus.