LO-TCO rättsskydd som företrätt personen sedan fackförbundet IF Metall beviljat rättshjälp beskriver sjukdomsbilden så här:

”Medlemmen utvecklade efter en klämskada på arbetet ett smärtsyndrom i sin icke dominanta arm. Efter klämskadan blev handen mer eller mindre obrukbar.

Medlemmen led även av muskelspänningar i nacke och skuldror samt av huvudvärk. Som en följd av den initiala klämskadan utvecklade medlemmen panikångest och kognitiva svårigheter.”

Kammarrätten har gjort en sammanvägning av medlemmens fysiska och psykiska begränsningar och finner att medlemmens arbetsförmåga inte kan anses leva upp till de förväntningar som en arbetsgivare i allmänhet har.

Det skulle krävas mer än ringa anpassningsåtgärder för att ett arbete skulle kunna utföras.

LO-TCO rättsskydd tycker sig se en tydlig trend hos flera kammarrätter som gör rimligare bedömningar. Rättsskyddet skriver så här i ett pressmeddelande:

”Många förvaltningsrätter tillämpar fortfarande den så kallade DFA-kedjan mycket strikt och underkänner därmed läkarintyg som till exempel inte närmare anger vilka undersökningsfynd som gjorts.

Vi ser nu en förändring i praxis där en mer rimlig bevisvärdering görs och hänsyn kan tas till ett flertal olika faktorer när läkarintyget tolkas. Vidare kan det skönjas en något mer rimlig värdering av vilka krav som faktiskt ställs på arbetsmarknaden.”

Den aktuella domen meddelades av Kammarrätten i Jönköping den 24 juni 2019, mål nr 2363-18.