Markku Samsonov förstärker förstärker berget inför tunnelsprängning.

Marken skakar och det hörs ett dovt muller. Ur tunnelmynningen, som är täckt av ett draperi gjort av bildäck, kommer ett rökmoln och en svag krutdoft sprider sig över området kring Liseberg.

Sekos regionala skyddsombud Mattias Theliander visar runt på de olika arbetsplatserna på Västlänksbygget. En runda han tar ett par morgnar i veckan.

Han ingår i den tvärfackliga grupp som under LO:s paraply håller koll på bygget av Västlänken. Gruppen består av regionföreträdare för LO, Byggnads, Seko, Målarna, Elektrikerna och Transport, alla med medlemmar involverade i bygget. Syftet är att skapa ordning och reda när det gäller arbetsmiljö och arbetsvillkor

Två omständigheter bidrog till att gruppen bildades. Dels bygget av Citybanan i Stockholm där sex arbetare omkom – en för varje kilometer spår – och dels upphandlingen av deletapp Haga på Västlänken, där det skiljde en miljard kronor mellan det vinnande anbudet och det näst lägsta budet. 

– Det är klart att man undrar var de ska hämta hem de pengarna, säger Rikard Andersson, LO:s projektledare för den fackliga samordningen, till Arbetet.

Den tvärfackliga grupp som ska hålla koll på Västlänkbygget. Från vänster: Mattias Theliander, Rikard Andersson och Pablo Vergara.

Det vinnande budet lades av ett nybildat konsortium, AGN Haga, ägt av italienska, turkiska och norska företag. Nu, ett drygt år senare, är det fortfarande oklart var den där miljarden ska hämtas hem.

Någon lönedumpning verkar det inte handla om. Bergarbetarna från Italien, Spanien, Polen och Sverige får samma lön.

Till en början tyckte Mattias Theliander sig märka en något avvaktande hållning från de turkiska och italienska ägarrepresentanterna. 

– Men nu tycker jag att vi byggt upp ett förtroende och de förstår att vi inte är ute efter att motarbeta dem.

Förutom arbetsmiljö och villkor ska den tvärfackliga gruppen fokusera på att organisera arbetarna.

– Hittills har jag värvat fler medlemmar till Seko än till Byggnads, säger Pablo Vergara som är anställd på Byggnads för att rekrytera medlemmar på de stora byggprojekten i Göterborgsområdet.

Att han inte värvar till Byggnads kan i och för sig förklaras av att förbundet inte har något avtal med AGN ännu. Än så länge är det i princip bara bergarbetare som arbetar på etappen och de organiseras av Seko. Men trots det har man fullt tillträde till arbetsplatserna.

– Det är inga problem för Byggnads regionala skyddsombud att följa med mig när jag gör skyddsronder, berättar Mattias Theliander.

– Det har blivit så att Byggnads och Seko agerar som ett förbund gentemot AGN, tillägger Pablo Vergara.

Facket måste också bli relevant för att arbetarna ska lösa fackligt medlemskap. 

– Då måste man tänka utanför boxen. Det visade sig att många på Västlänken ville lära sig svenska, då fixade vi en kurs tillsammans med ABF. Många av dem bor nära en fotbollsplan, ja men då kan vi ordna en fotbollsturnering. 

Tanken är sedan att få igång ett lokalt fackligt engagemang så att medlemmar värvar nya medlemmar.

– Det här är framtiden i de stora infrastrukturprojekten, slår LO:s Rikard Andersson fast.


Artikeln är en kortad version av en artikel i Arbetet, som liksom Målarnas facktidning ingår i LO Mediehus. Läs hela reportaget på arbetet.se.