Målarna och Elektrikerna gjorde ett gemensamt besök vid Gasverket Norra Djurgårdsstaden som byggs om till spårvägsmuseum. Beställare är Stockholm stad och byggherre Cobab. 

– Det var den värsta arbetsplatsen jag besökt på länge och vi fick stoppa allt arbete omgående, säger Claes Thim, Elektrikerna.

Lars Eriksson, Målarna, beskriver byggnaden som är fyra våningar hög.

– I mitten är det en stor öppning och 20 meter till tak. Skyddsräckena var felaktiga och underdimensionerade, det fanns inget sparkskydd så om någon råkade sparka till på en tegelsten kunde den ramla ner i huvudet på någon.

Det var den värsta arbetsplatsen jag besökt på länge och vi fick stoppa allt arbete omgående.

Claes Thim, Elektrikerna

Nödbelysning saknades, det var dammigt och skräpigt, det användes en stor lyft utan de rätta avspärrningarna som ska skydda andra arbetare.

Förutom den livsfarliga arbetsmiljön var personalutrymmena täckta av kränkande klotter som ”Sug min stora kuk”, ”Din syster är en hora” ”Din mamma är en hora” med mera.

– Här behövde inte jag lägga ett skyddsombudsstopp, båda målerifirmorna tog bort sin personal när jag rapporterade om situationen, säger Lars Eriksson.

Det samma gjorde elfirman.

– Det tar nog ett tag innan allt detta är åtgärdat så arbetsplatsen kan öppnas igen, säger Lars Eriksson.

Det tar nog ett tag innan allt detta är åtgärdat så arbetsplatsen kan öppnas igen.

Lars Eriksson, Målarna

Kollegan hos Elektrikerna, Clas Thim, har tagit kontakt med socialdemokratiska förtroendevalda i berörda nämnder. Förhoppningen är att Stockholms stad tar sitt ansvar.

Ett annat bygge som besöktes av de båda fackförbunden var nyproduktion i Västberga, Hägersten. 

– Där la vi ett skyddsombudsstopp på tisdag förmiddag. Både målare och elektriker lämnade arbetsplatsen. Vi gjorde ett nytt besök och kollade så problemen var åtgärdade på onsdag eftermiddag och på torsdagen kunde de gå tillbaks och jobba, säger Lars Eriksson.

Bland det som de regionala skyddsombuden anmärkte på som byggherren rättade till var att det inte fanns någon nödbelysning, utrymningsvägarna var inte markerade, ställningarna var inte godkända och det var skitigt.

Skyddsombudsstopp (6 kap 7§)

Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har ett skyddsombud rätt att avbryta arbetet. Det kallas för skyddsombudsstopp.

Skyddsombudet har även rätt att avbryta arbeten som utförs av inhyrd arbetskraft i arbetsgivarens verksamhet. Studerandeskyddsombud har dock inte rätt att avbryta arbeten.

Så här går ett skyddsombudsstopp till:

 1. Skyddsombudet meddelar arbetsgivaren att hen bedömer att det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa, och att hen därför har stoppat arbetet enligt arbetsmiljölagen 6 kap. 7 §. Meddelandet kan framföras muntligt, men det är viktigt att dokumentera det vid senare tillfälle.
          
 2. Arbetsgivaren tar ställning till skyddsombudsstoppet. Håller arbetsgivaren med om att det finns en omedelbar och allvarlig fara accepterar arbetsgivaren stoppet och startar inte arbetet igen förrän arbetsgivare och skyddsombud är överens om att riskerna är undanröjda och arbetet är säkert.
         
 3. Håller arbetsgivaren inte med om att det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa ringer arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket, som avgör om arbetet ska fortsätta vara avbrutet eller inte.
            
 4. Oftast gör Arbetsmiljöverket en inspektion på arbetsplatsen så snart som möjligt, men ibland avgör de ärendet via telefon. Deras prövning av skyddsombudsstoppet leder fram till ett beslut om ett förbud (arbetsgivaren tvingas sluta med något som inte är tillåtet) eller till ett beslut om att inte förbjuda arbetet. I det fall Arbetsmiljöverket beslutar om att inte förbjuda arbetet kan arbetsgivaren återuppta arbetet direkt.
          
 5. Både arbetsgivaren och skyddsombudet kan överklaga beslutet. Om det blir aktuellt att överklaga är det viktigt att känna till att skyddsombudet inte har rätt att överklaga om det finns ett huvudskyddsombud. Då är det huvudskyddsombudet som ska överklaga.

Källa: Arbetsmiljöverket