Broschyren innehåller upplysningar om riskbedömning, åtgärder och förbjudna arbeten för gravida och ammande på byggarbetsplatser.

Informationsmaterialet är en satsning på ökad jämställdhet och för bättre arbetsmiljö.

Det riktar sig särskilt till gravida, skyddsombud och arbetsgivare men även till alla byggnadsarbetare som vill lära sig mer.

För målare finns sedan tidigare även informationsbladet Gravid eller ammande i Måleribranschen. Den finns tryckt men även som digital pdf på malarna.nu.