Målareförbundet har försökt att lösa tvisten genom förhandlingar utan att lyckas. Protokollet från den centrala förhandlingen har företaget inte undertecknat.

I ärendet finns exempelvis en medlem som när han inte fått sin lön försökte få reda på varför. Arbetsgivaren var aggressiv och sa att han var långsam och gjorde dåliga arbeten.

Medlemmen höll inte med om det och ville ha sin lön. Då sa arbetsgivaren att han inte hade något arbete att komma tillbaka till. 

Två andra målare vars anställningar upphört har inte fått lön för vissa perioder, inte fått den avtalade löneökningen, ingen semesterersättning och outtagen arbetstidsförkortning har inte betalats ut .

Bolaget har även brutit mot kollektivavtalet genom att inte anmäla en lärling till Måleribranschens yrkesnämnd. 

Företaget har som skäl för att inte betala ut lön till en av medlemmarna angett att företaget förlorade kunder på grund av målarens oskicklighet och att han köpt material för privat bruk på bolagets bekostnad.

Medlemmen bestrider detta och har inte samtyckt till kvittning i lön. Kollektivavtalet tillåter inte heller kvittning.

Arbetsdomstolen har bestämt att målerfirman ska betala allmänt skadestånd till de tre medlemmarna med sammanlagt 360 000 kronor och till förbundet med 90 000 kronor.

Skadestånden avser brott mot kollektivavtal, brott mot kvittningslagen och brott mot anställningsskydsslagen. 

Därutöver ska arbetsgivaren betala de tre målarna den lön och ersättning de inte fått, drygt 400 000 kronor plus ränta.

Domen meddelades som en så kallad tredskodom, det vill säga att dom avkunnas mot den part som efter kallelse till rättegångsförhandling ändå inte infunnit sig till förhandlingen.

Företaget har fram till 4 oktober på sig att söka så kallad återvinning av domen.