Avskaffa de regionala skyddsombuden och ersätt dem med oberoende arbetsmiljörådgivare. Ta samtidigt bort fackets företräde till att utse lokala skyddsombud. 

Sverigedemokraternas nya riksdagsmotion om skyddsombudens framtid har vållat stor upprördhet hos fackliga företrädare under veckan.

Förslagen motiveras bland annat av fackförbundens ”nära band till Socialdemokraterna”. 

SD menar att detta har ”politiserat fackföreningsrörelsen till en sådan nivå att fackförbunden inte längre fokuserar på att försvara och framföra medlemmarnas intressen.”

”Fackförbundens tidigare legitimitet i form av höga medlemstal kvarstår inte längre och kan därför inte framföras som skäl till att fackförbunden ska kunna kvarhålla makten över det avgörande arbetsmiljöarbetet”, skriver partiet också i motionen.

Förslaget är dock inte nytt. Samma förändringar i reglerna för skyddsombud lyftes redan i oktober 2017 av arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, bland annat i en debattartikel i Arbetet

Förslaget sågades då av flera fackförbund.

Efter Svenskt Näringslivs utspel har förslaget också debatterats i riksdagen. 

Bland annat har den moderata riksdagsledamoten Lars Beckman argumenterat för liknande förändringar.

– Vi kanske i stället ska ha oberoende arbetsmiljörådgivare som har till uppgift att stödja småföretags arbetsmiljö. Rådgivarna kan kopplas till Arbetsmiljöverket. Det är logiskt att man gör detta till en statlig verksamhet, sa Lars Beckman i riksdagen i början av 2018, enligt tidningen Du och jobbet.

Hans parti vill dock i dag inte se några förändringar i den nuvarande lagstiftningen om skyddsombuden, enligt Moderaternas presstjänst.

I stället lyfter man skyddsombudens roll som viktig för det lokala arbetsmiljöarbetet.

”Vi har i nuläget inga förslag om att förändra dagens ordning” skriver Moderaternas presstjänst i ett mejl till Arbetet.

Inte heller Kristdemokraterna vill ändra i reglerna för varken de regionala skyddsombuden eller hur de lokala skyddsombuden utses, enligt Désirée Pethrus, partiets talesperson i arbetsmiljöfrågor.

– I nuläget har vi inga förslag på det området, säger hon.

Skyddsombud utses av facket

Dagens regler:

  • På arbetsplatser med fler än fem anställda ska det finnas skyddsombud.
  • Skyddsombud utses av facket om sådant finns på arbetsplatsen.
  • Regionala skyddsombud utses också av facket och företräder arbetstagare på arbetsplatser där det inte finns några lokala skyddsombud, men bara om det finns fackligt anslutna på arbetsplatsen.

SD:s förslag:

  • Lokala skyddsombud ska utses utan fackets inblandning.
  • Ta bort de regionala skyddsombuden och ersätt dem med oberoende arbetsmiljörådgivare under ledning av Arbetsmiljöverket


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.