Fyra personer står utomhus i gula reflexjackor.

Risken för belastningsskador minskade för målarna Magnus Björk och Robban Johansson när skyddsombudet Janne Öberg och Skanskas Freddy Wengrud hittade en lösning för hjälmfria zoner.

I Nacka strand har Ericssons gamla kontor byggts om till exklusiva lägenheter. Bygget är i sitt slutskede och när Målarnas facktidning besöker bygget ska de sista av de 268 bostadsrättslägenheterna snart slutbesiktigas.

Huvudentreprenör är Skanska och målarna kommer från Sandå. Som mest har det varit 20-talet målare på plats.

Ganska tidigt i projektet ringde Mattias Lundberg, platschef på Sandå Stockholm, till huvudskyddsombudet Janne Öberg.

– Jag och målarna såg arbetsmiljöproblem då 48 000 kvadrat gipstak skulle spacklas och målas med hjälm på, säger Mattias Lundberg.

Jag fick huvudvärk och känningar i nacken. Hade jag tvingats gå med hjälm hela det här projektet hade jag slutat och börjat på Ica.

Magnus Björk, målare

När Janne Öberg kom till arbetsplatsen för cirka två år sedan såg han hur skyddsreglerna med krav på hjälm kom i konflikt med den belastning på nacken som hjälmen ger vid påfrestande arbetsställningar.

– Spackla och måla tak med böjd nacke uppåt blir jobbigt för nacken och med hjälm så läggs ytterligare vikt på vilket ökar risken för belastningsskador, säger Janne Öberg och hänvisar till forskning som finns på området.

Han har drivit frågan länge. Dels som motion tillsammans med Mats Behrenfeldt till Målarnas förbundsmöte, där det togs beslut att Målareförbundet tillsammans med övriga byggfack ska arbeta mot slentrianmässigt användande av skyddshjälm där risk inte föreligger.

En utskriven skylt med en stiliserad bild på en person i bygghjälm, där det även står: SANDÅ. "Hjälmfri zon. Tillstånd krävs av Skanska platsledning".
Hjälmfri zon. Skylten är till för att andra ska tänka på vad de gör eftersom målarna arbetar utan hjälm.

I slutet av 2016 bjöd Arbetsmiljöverket in till ett samrådsmöte med representanter från företag, arbetsgivarorganisationer och fack i byggbranschen. Arbetsmiljöverket påtalade att riskbedömning är väldigt väsentlig. Det är flera föreskrifter som måste gå hand i hand och det måste finnas tid att väga riskernas sannolikhet mot varandra och därefter fatta beslut.

Det var just det som Janne Öberg ville göra tillsammans med Skanskas ledning på bygget i Nacka för att få till hjälmfria zoner.

– Vi gick igenom och gjorde en riskanalys. Det är viktigt att tänka på både säkerhet och belastningsergonomi, säger Janne Öberg.

Freddy Wengrud är hälso- och säkerhetsledare på Skanskas distrikt i Stockholm. Han poängterar att Skanska har sina ordnings- och skyddsregler generellt på alla arbetsplatser för att skydda sina medarbetare.

Tillsammans med Janne Öberg kom han fram till att det fanns arbetsplatsområden där en särskild riskanalys skulle göras.

Spackla och måla tak med böjd nacke uppåt blir jobbigt för nacken och med hjälm så läggs ytterligare vikt på vilket ökar risken för belastningsskador.

Janne Öberg, huvudskyddsombud på Sandå Stockholm

– Är man själv i ett utrymme eller lägenhet och håller på med tak eller kryper, då kan hjälm utgöra en ergonomisk risk. Då måste vi som arbetsgivare väga den ergonomiska biten mot risken att få något i huvudet, säger Freddy Wengrud.

Både fack och huvudentreprenör vittnar om att ett bra samarbete och respekt för varandra har lett fram till en bra lösning med hjälmfria zoner för målarna när de är i lägenheterna.

På övriga delar av bygget utför andra arbetstagare sina arbetsuppgifter och när målarna vistas där är det hjälm på som gäller.

–  Det har funkat 99,9 procent fläckfritt, säger Freddy Wengrud.

När Skanskas och Sandås arbetsledning kommit till beslut skrev också målarna under att de tagit del av överenskommelsen och är medvetna om vad som gäller. I riskanalysen är inskrivet att tillkomna målare ska informeras och även de skriva under.

Den hjälmfria zonen gäller målarna och inte andra hantverkare som kommer in i lägenheten för att göra jobb. Däremot har alla yrkesgrupper haft möjlighet att på samma sätt göra riskanalys och göra avsteg från bestämmelserna.

– Skanska vill vara ledande i säkerhetsarbetet. Regelverket får inte vara fyrkantigt utan vi måste anpassa oss efter olika arbetsmoment och olika arbetsplatser, säger Freddy Wengrud.

Regelverket får inte vara fyrkantigt utan vi måste anpassa oss efter olika arbetsmoment och olika arbetsplatser.

Freddy Wengrud, Skanskas distrikt i Stockholm

Målaren Magnus Björk och hans kollega Robban Johansson vittnar om att det är tungt att slipa tak och måla med hjälm.

– Det är 2,70 i tak. På vissa ställen 3 meter, säger Robban Johansson som efterlyser sunt förnuft när det gäller hjälm, glasögon och handskar.

– Jag fick huvudvärk och känningar i nacken. Hade jag tvingats gå med hjälm hela det här projektet hade jag slutat och börjat på Ica, säger Magnus Björk.

Janne Öberg har tillsammans med Skanska tagit fram en skylt ”Hjälmfri zon” som målarna kopierar och tejpar upp där de är och jobbar. De har en del jobb med det men tycker det är värt det.

– Skylten är för att andra ska veta att vi inte har hjälm.

Det som var ett pilotprojekt på bygget i Nacka har spridit sig inom Skanska-koncernen. 

– Det finns nu ett frånstegsprogram där det framgår vad som krävs, så kommer vi jobba vidare, säger Freddy Wengrud.