Det är mycket positivt och glädjande att Kommunals ordförande Tobias Baudin, utöver Kommunals ständiga strävan efter bättre arbetsvillkor och skäliga löner, nu till följd av Pappers krav har satt ner foten och flaggat upp för högre lönenivåer för bristyrken och de lågavlönade såsom undersköterskor, köksbiträden, personliga assistenter med flera.

Lite specifikt kan man säga att undersköterskor och bussförare inom Kommunals yrkesgrupper är bristyrken och toppar listan vad gäller orealistiska arbetstider, sjukskrivningar och psykosocial ohälsa.

Utan bussförare och vårdpersonal stannar samhället.

Nu har undersköterskorna inom äldreomsorgen fått nog och börjat protestera och ropar på hjälp. Bussförarna har det inte bättre.

Det behövs närmare 8000 fler bussförare de närmaste tre åren samtidigt som såväl gamla som unga och även småbarnsföräldrar lämnar yrket för något annat. Flykten beror på dåliga löner och dåliga arbetsvillkor såsom otillräcklig tid för återhämtning, orealistiska körtider, långa arbetsdagar, hot och våld/ kränkning av bussförare och framkomlighetssvårigheter.

Både arbetsgivarna och Kommunal måste inse detta och börja satsa på både kortsiktiga och långsiktiga insatser för att få bukt med personalbristen och hålla kvar både personal och medlemmar genom bättre dialog med arbetarna samt lönehöjningar. Det görs tyvärr inte tillräckligt för att återskapa attraktionskraften till yrket.

Utan bussförare och vårdpersonal stannar samhället. Det behövs att avtalsansvariga plus förbundsstyrelsen ska lyssna mer på medlemmarna och verkställa ordförandens linje för lönehöjningar utöver märket.

Kommunal behöver kräva krontal med rejäla lönehöjningar för bristyrken. LO:s största fackförbund, Kommunal, måste frigöra sig från industrins märke som har blivit en tvångströja.

Nu uppmanar vi alla i arbetarklassen att inför de stundande avtalsrörelser göra sina röster hörda.

Kommunal måste genom dialog och samordnade krav med övriga LO-förbund ställa högre krav på löneutvecklingen samtidigt som dialogen med medlemmar och stödet till förtroendevalda måste ökas. På det viset lyckas vi även höja organisationsgraden.

Det finns löneutrymme och de enorma vinsterna som vanliga knegare levererar till svenskt näringsliv måste fördelas rättvist och gå tillbaka även till arbetarna i form av lönehöjningar.

Nu uppmanar vi alla i arbetarklassen att inför de stundande avtalsrörelser göra sina röster hörda, vässa pennorna och genom många avtalskrav och motioner börja ställa krav på sina respektive fackförbund för att de ska börja tänka nytt och inte finna sig i orealistiska krav.

Fackföreningarna måste använda sina förhandlingsstyrkor och kräva högre löner i form av krontal eller mycket mer utöver industrins märke.

Börja agera nu för i morgon är det för sent!

Matilda Sennerfeldt
Arman Melkomian
Fahri Ulusoy
Jafar Sarehkhani
Joakim Hedberg
Christer Lundin
Bussförare och förtroendevalda på Gamla Uppsala Buss


Här hittar du fler artiklar och åsiktstexter om avtalsrörelsen 2020.