Enligt Januariavtalet ska arbetsrätten bli mer flexibel, a-kassan trappas ned och fasas ut och Arbetsförmedlingen privatiseras. 

För anställda i LO-yrken är alla dessa förändringar övervägande negativa, hävdar LO-ekonomerna i rapporten Ekonomiska utsikter. 

– Januariavtalet har lett till mindre resurser till arbetsmarknadspolitiken, löften om försämringar i a-kassan och en arbetsrätt som inte gynnar våra medlemmar. Det finns stora behov av en ny inriktning i den ekonomiska politiken, säger chefsekonomen Ola Pettersson till Arbetet.

Det är väldigt mycket pengar som kommer att behövas, inte för förbättringar utan för att bibehålla dagens nivå.

Åsa-Pia Järliden Bergström, ekonom

På en pressträff på onsdagsförmiddagen lanserades även kravet på en satsning på 90 miljarder till kommuner och regioner fram till 2023.

Enligt ekonomen Åsa-Pia Järliden Bergström behöver välfärden mycket stora belopp bara för att upprätthålla nivån som den är i dag.

– Det är väldigt mycket pengar som kommer att behövas, inte för förbättringar utan för att bibehålla dagens nivå. Vi har unikt starka offentliga finanser och det finns väldigt stora utrymmen. 

Hon hävdar att det vore synd om en ”självpåtagen tvångströja” skulle förhindra denna satsning. 

– Vad har vi staten till? Att lägga pengar på hög eller erbjuda medborgarna det vi har kommit överens om, säger hon.

Enligt Ola Pettersson kommer privatiseringen av Arbetsförmedlingen att leda till sämre effektivitet.

Vad har vi staten till? Att lägga pengar på hög eller erbjuda medborgarna det vi har kommit överens om?

Åsa-Pia Järliden Bergström, ekonom

– Arbetsmarknadspolitiken går åt helt fel håll. Att bygga den kring en Lov-modell är feltänkt, det kommer att kräva kontrollmekanismer och mycket stora resurstillskott. Många arbetslösa är väldigt svåra att matcha, de har ingen utbildning eller har varit kort tid i Sverige, säger han. 

LO-ekonomerna vill även se en återreglerad arbetskraftsinvandring.

– Vi vill ha ett system med arbetsmarknadsprövning. Arbetskraftsinvandrare ska komma i yrken där det finns brist och kunna erbjudas heltidsanställning. Vi vill ha ett system som påminner om det som fanns tidigare, säger Ola Pettersson.

Är era krav möjliga inom ramen för Januariavtalet?

– Vi ser till vad som skulle gynna våra medlemmar och gör ingen bedömning av möjligheten att genomföra den politiken, säger Ola Pettersson.

LO-ekonomernas krav:

  • 90 miljarder till kommuner och regioner.
  • Reformera skattesystemet, bland annat kraftigt höjd kapitalbeskattning.
  • Återreglera arbetskraftsinvandringen.
  • Tillför resurser till den aktiva arbetsmarknadspolitiken.
  • Gör det lättare att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen och höj taken.
  • Höj pensionerna.
  • Slopa överskottsmålet

Hela LO-ekonomernas rapport ”Ekonomiska utsikter” kan du läsa här.


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.