Europeiska bygg- och träarbetarefederationen (EBTF) hade i november sin kongress i Wien där representanter från Målarna deltog. Johan Lindholm, Byggnads ordförande, valdes till federationens nye ordförande.

– Det känns fantastiskt att ha blivit vald. Det är en riktig ära för en gammal timmerman som jag, säger Johan Lindholm.

Om vi är splittrade är vi svaga och då hamnar makten någon annanstans.

Johan Lindholm, ordförande EBTF och Byggnads

I sitt installationstal underströk Johan Lindholm betydelsen av att arbetare organiserar sig och pekade ut organisationens utmaningar.

Bland annat antifackliga politiska krafter runtom i Europa, hur arbetare ställs mot arbetare när företag dumpar löner och jämställdhet inom byggbranschen.

– Om vi är splittrade är vi svaga och då hamnar makten någon annanstans. Men när vi står upp tillsammans och talar med en röst, då är vi oslagbara, sa Johan Lindholm i talet.

Han är vald som ordförande i EBTF under fyra år.

Uppdraget har han vid sidan om sitt ordförandeuppdrag i Byggnads.

Europeiska bygg- och träarbetarefederationen

Europeiska bygg- och träarbetarefederationen (European Building and Wood Workers Federation på engelska) har sitt säte i Bryssel och består av 76 fackförbund från 34 länder som tillsammans representerar mer än 2 miljoner medlemmar.

Från Sverige är Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Seko, Unionen och GS medlemmar.