Huruvida du har makt eller inte över din arbetstid är en klassfråga. Arbetare förtjänar politiska reformer som underlättar vardagen för alla dem som jobbar i yrken där man inte har möjlighet att påverka sin arbetstid.

För många familjer är det också svårare att välja jämställdhet i hemmet av flera praktiska anledningar.

Vi efterlyser nu därför mäns engagemang i jämställdhetsfrågor som påverkar hela familjen. Vi vill prata om jämställdheten och sambandet mellan föräldraförsäkringen, VAB, barnomsorgen, pensionerna och lönerna.

  • Tillgängligare barnomsorg

I alla våra förbund vittnar medlemmar om hur vardagspusslet inte går ihop för att barnomsorgen inte är tillgänglig på de tider våra medlemmars barn behöver den.

Det är allt för många arbetsgivare som ser barn som ett problem som inte får påverka jobbet.

När en förälder behöver vabba är det inte sällan som det är kvinnan i familjen som får stanna hemma, och oftast med motiveringen att det är av ekonomiska skäl.

Det resulterar ofta i att kvinnorna blir de som får lämna barnen på förskolan, och när en förälder är sjuk går inte pusslet ihop.

När en förälder behöver vabba är det inte sällan som det är kvinnan i familjen som får stanna hemma, och oftast med motiveringen att det är av ekonomiska skäl. Men är det ekonomiska skäl som ligger till grund, eller är det strukturella problem?

  • Delad föräldraförsäkring

När ett barn kommer till världen borde föräldraförsäkringen delas lika. Verkligheten är en annan, då män i snitt tar ut 30 procent av föräldraledigheten.

Många upplever att den ekonomiska situationen spelar in för hur de väljer att dela på föräldraledigheten. I många arbetarfamiljer tjänar kvinnorna sämre än männen, men faktum är att ekonomin spelar mindre roll än många tror.

I många arbetarfamiljer tjänar kvinnorna sämre än männen, men faktum är att ekonomin spelar mindre roll än många tror.

Enligt rapporten ”Föräldraledig? Mer än en köksbordsfråga” från Kvinnolobbyn används de ekonomiska argumenten olika beroende på vem som tjänar mest.

Normerna är starka, om mamman tjänar mer kan hon ta ut fler föräldradagar eftersom det då anses möjligt att avvara hennes inkomst under en längre tid. Om pappan däremot är den som tjänar mest görs oftast en annan bedömning, nämligen att hans inkomst behövs för familjen.

Samtidigt vet vi också att då pappor tar ut längre sammansatt ledighet så ökar sannolikheten att barnet känner sig trygg att vända sig till båda föräldrarna för tröst och omsorg.

  • Högre och jämställda pensioner

Pensionerna är också en jämställdhetsfråga som behöver engagera fler män. Alla de beslut som fattas tidigt när män plockar ut mindre föräldraledighet än kvinnan och tar mindre ansvar när barnet är sjukt, påverkar även pensionen i framtiden.

Hela den här kedjan av jämställda eller ojämställda beslut påverkar pensionen i slutändan.

Hela den här kedjan av jämställda eller ojämställda beslut påverkar pensionen i slutändan.

En förenklad bild av verkligheten skulle vara att säga att om vi bryter lönesegregeringen på arbetsmarknaden så förändrar det allt, men den bilden rymmer inte hela sanningen.

Men även frågor som att öka tillgängligheten till barnomsorgen, att kvinnor och män i högre utsträckning delar på föräldraledigheten och att papporna vabbar mer påverkar både den ekonomiska jämställdheten och jämställdheten i hemmet.

Med en förändrad attityd både i hemmet och på jobbet, tillsammans med strukturella förändringar som underlättar vardagspusslet, kommer fler familjer få en jämställd vardag där kvinnor och män tar lika stort ansvar.

Jämställdhet handlar om både kvinnor och män. Tillsammans lyfter därför nu Sveriges största kvinnoförbund och några av de mest mansdominerade fackförbunden jämställdhetsfrågan för att vi ser hur arbetarklassperspektivet och vardagspusslet ofta försvinner i debatten.

Vi ser potential i att utveckla familjepolitiken framåt för att långsiktigt lösa jämställdhetsfrågan. Ett jämställt Sverige tjänar alla på, även männen.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Carina Ohlsson, förbundsordförande S-kvinnor