Förra året var det premiär för LO:s feministiska stipendium, som då delades ut till Seko Sjöfolk och det tvärfackliga kvinnonätverket mellan Elektrikerna, Byggnads och Fastighets.

Nu är det åter dags att ansöka.

Pengarna ska gå till någon form av konkret aktivitet eller projekt som främjar jämställdhet och lika villkor på arbetet eller i den fackliga organisationen.

Stipendiet kan sökas av medlemmar och förtroendevalda i de LO-anslutna fackförbunden.

– Jag hoppas att vi får in minst lika många bra ansökningar som förra året. LO och förbunden behöver bli ännu bättre på att jobba konkret med feministiska frågor som till exempel arbetsmiljö, makt, föräldraledighet och sexuella trakasserier, säger LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström i ett pressmeddelande.

Fakta

  • Stipendiet på 50 000 kronor utlyses årligen den 21 november. Sista ansökningsdag är den 31 januari. 
  • Medlemmar och fackligt förtroendevalda i LO-förbunden kan söka för aktiviteter eller projekt som syftar till att främja jämställdhet och lika villkor på arbetsplatsen, arbetslivet eller den fackliga rörelsen. 
  • Exempel på aktiviteter kan vara nätverksträffar, studieresor, mobiliseringsträffar, kartläggningar, medel för person/grupp sprida kunskap inom facklig feminism. 
  • Den aktivitet ansökan gäller ska vara tidsbegränsad med ett start- och ett slutdatum.

Här kan du läsa mer om stipendiet och hur du ansöker.