De dödliga arbetsplatsolyckorna ökar, och byggbranschen är särskilt drabbad. Förra året omkom 58 personer på jobbet, och tolv – alltså en femtedel – av dessa olyckor inträffade inom byggbranschen.

Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av branschorganisationen Byggcheferna genomfört webbintervjuer med 1771 av föreningens medlemmar.

Där visade det sig att sju av tio svarande chefer inom samhällsbyggnad ser slarv som den största orsaken till arbetsplatsolyckorna. Var fjärde chef känner sig dessutom tvingad att tänja på arbetsmiljöreglerna för att få ihop arbetsdagen.

Novus-undersökningen visar bland annat att…

  • 26 procent av cheferna anser sig tvungna att tänja på arbetsmiljöreglerna för att få arbetsdagen att gå ihop.
  • 37 procent av de yngre cheferna (yngre än 40 år) och 32 procent av första linjens chefer tänjer på reglerna.
  • 21 procent av cheferna uppger att man på arbetsplatsen inte analyserar och bedömer risk tillräckligt ofta.
  • 12 procent av cheferna anser att det finns en mycket bristande säkerhetskultur.

– Att så många känner sig nödgade att tänja på regler visar tydligt att tid och pengar präglar kulturen framför säkerhet. Det är konkreta exempel på att säkerhetskulturen i branschen är svag, säger Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Ekonomi och säkerhet är inte varandras motsatser men det kan uppfattas så om inte prioriteringarna uppifrån är glasklara.

Om Novus-undersökningen

Byggchefsbarometern 2019 är en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Byggcheferna, som är en branschförening inom Ledarna med 17 000 medlemmar.

Undersökningen består av webbintervjuer som utfördes mellan april och maj 2019. Utskicket gick ut till 13 000 medlemmar i Byggcheferna, varav 1771 personer valde att svara. Det innebär en svarsfrekvens på 14 procent.

Här kan du läsa Byggchefernas delrapport ”Säkra Säkerheten”, som är skriven baserat på undersökningen Byggchefsbarometern.