Var fjärde chef inom samhällsbyggnad känner sig tvingad att tänja på arbetsmiljöreglerna för att få ihop arbetsdagen. Det visar en undersökning som branschorganisationen Byggcheferna låtit göra.

Organisationens ordförande säger att det tydligt visar att tid och pengar präglar kulturen framför säkerhet.

För två år sedan gjorde Arbetsmiljöverket en undersökning där en av fyra arbetsgivare inom bygg- och transportbranschen uppgav att det är svårt att överleva utan att fuska med regelverken.

Att upphandlingar görs på ett sånt sätt att seriösa företag har möjlighet att lämna anbud där det finns tid för säkerheten är oerhört viktigt.

Helena Forsberg, redaktör Målarnas Facktidning

När företagen skulle uppskatta anledningar till att branschen byter mot arbetsmiljöregler toppades listan av okunskap och för att vinna affärer. Många arbetsgivare bedömde också att risken att upptäckas var låg. 

Under fyra år 2015-2018 fick Arbetsmiljöverket i uppdrag av regeringen att stärka tillsynen av företag som bryter mot arbetsmiljölagen för att få konkurrensfördelar. Verket har också utökat samarbetet med andra myndigheter och gör gemensamma oanmälda kontroller av byggarbetsplatser.

Båda dessa undersökningar visar att det är hög tid att arbetsgivarna tar sitt ansvar för att arbetare inte ska skadas, bli sjuka eller till och med dö på grund av sitt jobb.

Eftersom företagen själva säger att det saknas kunskap borde de själva och med hjälp av sina arbetsgivarorganisationer se till att de som behöver utbildning får det. 

Skyddsombuden är en tillgång med mycket kunskap, men tyvärr ses de allt för ofta som fiender av arbetsgivare.

Skyddsombuden är en tillgång med mycket kunskap, men tyvärr ses de allt för ofta som fiender av arbetsgivare.

Helena Forsberg, redaktör Målarnas Facktidning

Målet borde vara gemensamt – arbetstagare och kollegor ska vara säkra på sina arbetsplatser.

Det står också i lagen att skyddsombuden ska involveras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Något som många företagare bryter mot, det visar en artikel du kan läsa här.

Att upphandlingar görs på ett sånt sätt att seriösa företag har möjlighet att lämna anbud som ger tid och ekonomiskt utrymme för att tänka på säkerheten är också oerhört viktigt.

Här har den offentliga sektorn ett extra stort ansvar och borde självklart föregå med gott exempel. Ett antal artiklar och nyhetsinslag har visat att det tyvärr inte är självklart.