De fick enligt bestämmelserna ta del av information och blev utbildade i rättigheter och skyldigheter gällande måleribranschens kollektivavtal.

Det var en stark uppslutning med ungdomar som visade stort intresse, med mycket skratt och glädje, blandat med kunskap.

Både Målarna och Måleriföretagen i Sverige fortsätter det glada arbetet att ge lärlingar runtom i Sverige bra förutsättningar inför deras slutarbete med kommande gesällprov och vägen till att bli utlärd målare.