Mikael Johansson lyfter hur en normal förhandlingsordning ser ut. Att en liten grupp utses som operativt förhandlingsansvariga, och en större grupp utses med uppdrag att stödja den mindre gruppen men som även har till uppdrag att ge rekommendationer till det beslutande organet, oftast en styrelse.  

– Och det bör fungera även så i LO-styrelsen. Som i vilket annat fackförbund som helst. 

Vi känner att vi inte kan påverka på det sätt vi ska påverka.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Har det inte fungerat så i den här förhandlingen?

– Min uppfattning är att det inte har förhållit sig så. Och det är vår primära orsak till att vi frånträder förhandlingen, eftersom vi känner att vi inte kan påverka på det sätt vi ska påverka. 

Har den mindre gruppen inte återkopplat till övriga som de ska i det här fallet?

– Nej, inte på det sätt man ska göra. Men i grund och botten handlar den här frågan om allas rimliga rättighet till trygghet i sin anställning. Det är egentligen den stora frågan, och den får paradoxalt minst utrymme. 

Det var efter ett möte med LO-styrelsen i början av december som Målarna valde att hoppa av partsförhandlingarna om förändringen av lagen om anställningsskydd. 

– Då stod det klart för oss att den här processen hade gått oändligt mycket längre än vad vi hade trott, än vad vi hade anledning att uppfatta det som. Men alldeles oavsett innehållet tycker vi att processen inte har levt upp till de krav som vi tycker att man ska ställa på en gemensam förhandling under LO-flagg.

Den primära anledningen till att förhandlingarna om förändringar i lagen om anställningsskydd över huvud taget inleddes var att LO begärde förhandling med Svenskt Näringsliv med syfte att sttärka anställningstryggheten för medlemmarna. Det var 2017.

Hur skall exempelvis en småbarnsförälder bevisa att det inte var kompetens utan den omständigheten att hen var hemma med sjuka barn som ledde fram till uppsägningen på grund av arbetsbrist?

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Sedan dess har Januariavtalet tillkommit, i vilken en av punkterna säger att en utredning skall tillsättas med syfte att ändra lagen om anställningsskydd, Las, genom ”tydligt utökade undantag från turordningsreglerna”.

Men, om istället parterna innan utredningens förslag är färdigt når en överenskommelse om hur Las ska reformeras på ett sätt som ”ger ökad flexibilitet” ska regeringen istället lägga förslag i linje med parternas överenskommelse. I annat fall genomförs utredningens förslag. 

För Mikael Johansson är det viktigt att anställningstryggheten är fortsatt stark för Målarnas medlemmar.

– Genom att arbetsgivare ges makt att ensidigt avgöra vilka som skall få vara kvar och vilka som skall gå hem i en uppsägningssituation riskeras saklig grund-begreppet. Hur skall exempelvis en småbarnsförälder bevisa att det inte var kompetens utan den omständigheten att hen var hemma med sjuka barn som ledde fram till uppsägningen på grund av arbetsbrist? Las och våra nuvarande kollektivavtal kan inte förhindra uppsägningar, men ser till att de i vart fall inte är godtyckliga, säger Mikael Johansson.

Det allvarliga är om förhandlingsresultat sedan används av politiken för att ha till intäkt att försämra anställningsskyddet.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Varför tror du att andra förbund har tagit beslutet att stanna kvar i förhandlingarna?

– Förmodligen har man den bestämda uppfattningen att det kommer att vara det bästa sättet att gå vidare. Det i sig är inte konstigt, att man har olika uppfattningar om vilken väg som är bäst för att ta oss fram till målet. Det finns inget LO-förbund som inte tycker att man ska förbättra anställningstryggheten

Vad innebär beslutet att Målarna hoppar av förhandlingarna?

– Det innebär att LO inte företräder Svenska Målarförbundet i förhandlingarna. Och det innebär även att LO inte har det starka förhandlingsmandat som man skulle kunna ha i en sådan här jätteviktig fråga.

– Ett förhandlingsresultat skulle inte omfatta Målarnas medlemmar per definition, men det allvarliga är om förhandlingsresultat sedan används av politiken för att ha till intäkt att försämra anställningsskyddet. 

Länk: Här hittar du alla tidigare artiklar kring frågan om förändringar i Las.