Artikeln uppdaterades 2019-12-10, klockan 12.00

Förhandlingarna som handlar om förändringar i Lagen om anställningsskydd är en följd av Januariavtalet. Politikerna har gett parterna möjlighet att komma överens om förändringar.

Om de inte gör det kommer regeringen och samarbetspartierna att göra förändringar i arbetsrätten, som de aviserade i 73-punktsprogrammet i januari.

– När politiker tvingar fram förhandlingar får vi ett resultat som är anpassat till Annie Lööfs nyliberala drömmar men som missar byggbranschens verklighet, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads, i ett pressmeddelande.

Vi kan aldrig hindra att folk blir uppsagda på grund av arbetsbrist, men med lagar kan vi hindra godtyckliga uppsägningar.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Målarna, Byggnads, Seko, Fastighets och Kommunal har lämnat förhandlingarna. Sedan tidigare står Pappers utanför.

– Vi kan aldrig hindra att folk blir uppsagda på grund av arbetsbrist, men med lagar kan vi hindra godtyckliga uppsägningar, säger Målarnas ordförande Mikael Johansson som ser att förhandlingarna är på väg i en riktning som Målarna inte kan ställa upp på.

– Den avsiktsförklaring som nu ligger framtagen av parterna LO, PTK och Svenskt näringsliv öppnar upp för mer otrygghet och ger arbetsgivarna för stor makt, fortsätter han.

Enligt Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson går avsiktsförklaringen längre än januariavtalet.

– De vill ta bort saklig grund till exempel. Det går längre än januariavtalet där man talar om turordningsreglerna. Den här avsiktsförklaringen innehåller uppluckringar av flera andra områden av anställningstryggheten, säger han till Fastighetsfolket.

Enligt Valle Karlsson, Sekos ordförande, har LO inte längre förbundens mandat att förhandla om förändringar i Lagen om anställningsskydd – och förhandlingen är död. 

– Det borde vara svårigheter att driva de här förhandlingarna vidare när mer än halva LO:s medlemstal har ställt sig vid sidan av, säger han till Sveriges Radio.

Det är bättre att stå stolt med rak rygg på arbetsplatserna och ta den politiska fighten än att stå bakom en uppgörelse som innebär stora försämringar i anställningstryggheten.

Magnus Pettersson, förbundsordförande Fastighets

Byggnads kommer att kräva ettåriga avtal i nästa års avtalsrörelse för att ta höjd för vad som kan hända i LAS-frågan. Krav på ettåriga avtal har ställts också först av facken inom industrin och därefter även av LO-samordningen.

Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson säger att vad som händer nu beror på vad de övriga åtta förbunden som inte valt att lämna förhandlingarna gör.

– Men det är klart att om de kommer fram till en uppgörelse med arbetsgivarsidan så kommer den uppgörelsen ha minskad legitimitet eftersom vi andra fem förbund har lämnat förhandlingarna, säger han till Fastighetsfolket och fortsätter:

– Det kan också leda till lagstiftning. Vi tycker att det är bättre att stå stolt med rak rygg på arbetsplatserna och ta den politiska fighten än att stå bakom en uppgörelse som innebär stora försämringar i anställningstryggheten.

Samtidigt som arbetsmarknadens parter förhandlar har regeringen tillsatt en utredning för att ”föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls”. Till särskild utredare har regeringen utsett justitierådet Gudmund Toijer.

Om regeringens utredning:

Utredningens direktiv bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2020 och förändringarna i LAS ska genomföras senast 2021.

Utredningen ska utreda och ge författningsförslag i fyra delar: 

  • Tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS.
  • Inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga.
  • Författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägning samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.
  • Överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.

I direktiven står också att förslagen bör samlat innebära att en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Det är också viktigt att arbetsmarknadens parter har möjlighet att bygga vidare på de kollektivavtalslösningar som redan finns.

Källa: regeringen.se