Det har gått ganska precis ett år nu. I december förra året upptäckte Mia Wemmenlöv blod i urinen.

Daniel Schantz Clausen bakom en samling burkar, med en varningssymbol med en dödskalle monterad invid

Hälsofarliga produkter

Det osynliga giftet PCB – en tickande bomb

Materialnytt

Hon berättar att hon först tänkte att hon fått urinvägsinfektion, men det fortsatte, och hon hade inga andra symptom på urinvägsinfektion.

– På vårdcentralen var de väldigt nonchalanta. Jag fick verkligen strida för att bli tagen på allvar. Sen tog de blodprov och urinprov och då blev det fart.

Hon undersöktes genom cystoskopi och datortomografi och då såg läkarna den, cancern i Mia Wemmenlöv urinblåsa. 

– Jag blev opererad. De skrapade bort, jag hade det lättaste stadiet då den inte gått in i slemhinnan. Men det värsta är risken att den kommer tillbaka.

Mia Wemmenlöv i en soffa med en kopp på bordet framför sig.

Det sätter sig på psyket. Första tiden pratade jag med allt och alla, jag behövde det. Nu vill jag inte prata om det.

Mia Wemmenlöv

Och det gjorde den. Tre månader senare genomgick Mia en ny skrapning och den gången fick hon också behandling med cellgift. Nu väntar hon på kallelse för återbesök för att se om den är borta.

– Det sätter sig på psyket. Första tiden pratade jag med allt och alla, jag behövde det. Nu vill jag inte prata om det.

Hon väljer ändå att berätta i Målarnas facktidning. Målarna löper större risk att drabbas av cancer i urinblåsan. De kemikalier målare kommer i kontakt med i sitt yrke ökar risken. 

– Fem läkare har sagt att målare är överrepresenterade bland patienter med urinblåsecancer.

Hon tycker det är viktigt att fler känner till det och förstår hur viktigt det är att skydda sig mot kemikalierna som målare.

– När det var alkyder då skyddade man sig men nu är det sämre. 

Fem läkare har sagt att målare är överrepresenterade bland patienter med urinblåsecancer.

Mia Wemmenlöv

Med de vattenspädbara färgerna har Mia Wemmenlöv reagerat på att hon springer mycket på toaletten och hon tror att njurarna får jobba hårt för att ta hand om alla gifter.

Hon frågade läkaren om han tyckte hon skulle sluta som målare men det tyckte han inte.

I Mias familj är även mannen och två av barnen målare.

– Först var jag orolig och ville att barnen skulle tänka över yrkesvalet.

Men de höll fast vid målaryrket och Mia förstår dem då hon själv trivs väldigt bra fortfarande efter 40 år i yrket.

– Jag tycker om att det är fritt och att man kan sköta sig själv. Jag gillar att jobba ensam.

Andra riskfaktorer för att drabbas av cancer i urinblåsan är dels den ärftliga, men också rökning – som beräknas orsaka hälften av fallen. Andra cancerformer där målare är särskilt utsatta är lungcancer och mesoteliom som orsakas av asbest och kvarts.

På vårdcentralen var de väldigt nonchalanta. Jag fick verkligen strida för att bli tagen på allvar. Sen tog de blodprov och urinprov och då blev det fart.

Mia Wemmenlöv

Mia Wemmenlöv röker inte, tränar och äter hälsosamt. Trots det fick hon cancer i urinblåsan.

För henne var det enda symptomet blod i urinen och tack vare att hon tog det på allvar upptäcktes cancern tidigt då den fortfarande var ytlig, vilket förbättrar prognosen.

Det är vanligt att blod syns i urinen vid ett tillfälle och att det sedan går en tid innan symtomet återkommer. Därför bör en fullständig utredning göras direkt. 

Ett annat vanligt symtom är täta trängningar och sveda när patienten kissar. Sådana symtom beror oftast på urinvägsinfektion, men om det inte finns en bakomliggande infektion är det viktigt att patienten genomgår en ordentlig undersökning.

Fakta: Urinblåsecancer

Urinblåsecancer drabbar ungefär 2900 personer per år i Sverige. 

Riskfaktorer:

 • Genetiskt
 • Tobaksrökning medför en kraftigt ökad risk och beräknas orsaka cirka hälften av alla fall av urinblåsecancer.
 • Allt fler cancerframkallande ämnen i omgivningen. 
 • Speciellt utsatta är personer som är målare, frisörer och brandmän samt de som arbetar inom kol-, metall, färg- och gummiindustri. 
 • Bland målare är risken högre för lungcancer, mesoteliom och urinblåsecancer.

Symptom:

 • Blod i urinen
 • Täta trängningar och sveda när patienten kissar.
 • Om tumören växer på djupet in i urinblåsan kan det också orsaka smärta.

Skydd:

 • Som målare ska du använda personlig skyddsutrustning.
 • Det kan vara exempelvis mask eller heltäckande kläder.
 • Läs säkerhetsdatabladet och följ det som står för de produkter du använder.

Källa: Cancerfonden, Internationella centret för cancerforskning