Det är en utbildning där man lär sig hur den demokratiska delen inom förbundet är uppbyggt, samt hur man kan påverka vår förening på ett positivt sätt.

Deltagarna får lära sig hur man skriver debattartiklar, avtalsförslag och motioner.

Under veckan ska även deltagarna lära sig att iscensätta ett årsmöte i en sektion där man får söka i våra stadgar vad det är som skall göras.

Dessa 18 personer som var pionjärer för Målarnas nya studiesatsning skötte detta med bravur.

Nästa del av utbildningen körs redan v 3 2020. 

Kursledare var Jakob Nilsson, studieorg avd 4 , samt Robin Johansson.